Przetargi i zapytania

powiat zsp

 

Projekty realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w ostatnich 5 latach, z wykorzystaniem funduszy unijnych. Stan na maj 2017r.

 1. Program LEONARDO DA VINCI będący częścią programu „Uczenie się przez całe życie”
  Program: „ Uczenie się przez całe życie”, Program sektorowy: Mobilność
  Działanie: Leonardo da Vinci – wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie
  Numer umowy finansowej: 2012, 1PL - LE003 - 27754
  Nazwa projektu: „ Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia”
  Beneficjent: Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu
  Instytucja przyjmujaca: Niemiecki Ośrodek dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu
  Kraj: Niemcy, uczestnik programu: nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
  Realizacja 2012-2013r.
 2. Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”
  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 03- 472 Warszawa, ul. B. Brechta 3, tel. 022 566 47 75, fax. 0 22 843 83 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Projekt na lata 2014 – 2015. Realizacja ZSP Zielona. Uczniowie Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
 3. Projekt pod nazwą „ Nowe umiejętności – większe szanse na rynku europejskim rynku rolnym – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.
  Został on dofinansowany w ramach programu ERASMUS +, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Narodową Agencję Rozwoju Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2014 -1-PL01- KA102 - 000721. Staże zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia w Republice Federalnej Niemiec. Instytucjami niemieckimi, które współorganizują projekt są Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu i Dolnosaksońska Izba Rolnicza w Hanowerze. Uczestnicy : uczniowie szkół rolniczych, min. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, realizacja 2014 – 2015r.
 4. Projekt EFS : „Nowoczesne Metody Edukacji Nauczycieli/Instruktorów Zawodu Gwarancją Wysokiego Poziomu Wiedzy Zawodowej Uczniów ”; działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
  Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Partnerzy: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania., placówki oświatowe z sześciu powiatów woj. mazowieckiego: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego. W projekcie udział wzięło 12 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Szkolenie obejmowało 170 godzin dydaktycznych, realizacja 2013r.
 5. PROJEKT, „Wachlarz Kompetencji Zawodowych”
  Numer wniosku: RPMA.10.03.01-14-4147/16 Realizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2016 – 2017r. w Zielonej. A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu. Nazwa wnioskodawcy; SOLVA S.C. I.Samodulski T.Kisiel , Partner: Starostwo Powiatowe w Żurominie. Miejsce realizacji: Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
 6. PROJEKT, „Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu”
  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych). Beneficjentem projektu jest SOLVA S.C, I. Samodulski, T. Kisiel w Lublinie; Partner : Starostwo Powiatowe w Żurominie; miejsce realizacji projektu: w Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie oraz Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej. RPMA.10.01.01-14-3801/15. Realizacja 2016 – 2018r.

Autor:   Ireneusz Kramkowski

FOTO: M. Król, I. Kramkowski.Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.