Przetargi i zapytania

Wykaz uroczystości i działań edukacyjno-kulturalnych realizowanych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

 1. Szkolenia MODR dla uczniów Technikum Weterynarii w Zielonej w dniu 8.02.2017r.

  W dniu 8 lutego 2017r. zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, Krzysztof Lech, przeprowadził 6 godz. szkolenie na temat: „ Znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie”. W szkoleniu udział wzięło 52 uczniów klas I, II Technikum w zawodzie technik weterynarii i klasy III technikum architektury krajobrazu. Szkolenie obejmowało następujące elementy tematyczne:
  1. Życie pszczelej rodziny.
  2. Rola pszczół w rolnictwie z uwzględnieniem zagrożeń jakie niesie nadmierne stosowanie w rolnictwie nawozów i środków ochrony roślin.
  3. Słodkie miody.
  Dzięki zajęciom prowadzonym przez Pana Krzysztofa Lecha, uczniowie mogli poszerzyć wiedzę i dowiedzieć się, że pszczoły zawsze były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Miliony lat ewolucji sprawiły, że wzajemne uzależnienie istnienia roślin owadopylnych i pszczół wyklucza brak jednego z nich w ekosystemie. Większość kwiatów swymi rozmiarami i budową przystosowały się do zapylania właśnie przez pszczoły. Pszczoły natomiast przystosowały się do jak najlepszego wykorzystania zasobów pokarmu znajdującego się w kwiatach. Tak też powstał cykl biologiczny pszczelich rodzin dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia. Możemy to zaobserwować zarówno w naszym, europejskim klimacie, jak i w tropikach, gdzie występują pory suche i deszczowe. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji, ta harmonijna symbioza stopniowo jest deformowana przez zmiany w środowisku spowodowane obecnością człowieka. W ostatnich latach zmiany te zaszły tak daleko, że zagrażają dalszemu istnieniu pszczół. Albert Einstein napisał, że po wyginięciu pszczół ludziom pozostaną jeszcze 3-4 lata egzystencji. Dlaczego ? Bo istnienie ponad 80% roślin jest uzależnione od zapylania przez owady, to jak przyroda mogłaby bez nich funkcjonować? Jeżeli pszczoły wyginą to prawdopodobnie nikt więcej nie zapyli roślin. Taki wyłom w łańcuchu pokarmowym będzie miała ogromne konsekwencje dla całej przyrody. Korzyści z obecności pszczół w rolnictwie są nie doceniane. Mało mówi się o ich roli w środowisku naturalnym. Warto więc podkreślić, że ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie główny plon stanowią owoce, zapylanie roślin przez owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonów. Wszystkie pozostałe zabiegi stosowane po zapyleniu, np.: z użyciem regulatorów wzrostu, herbicydów, fungicydów czy insektycydów mają jedynie działanie pielęgnacyjne. Ważną rolą pszczół jest również zapylanie rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm dzikim zwierzętom, a to stanowi element prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
  Właściwe zapylenie roślin przez pszczoły to jedyny sposób na zachowanie bioróżnorodności, tak bardzo ważnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Znaczenie tego jest coraz większe ze względu na postępującą degradację środowiska, ginie coraz więcej gatunków roślin i zwierząt, a to właśnie pszczele zapylanie roślin utrzymuje tę równowagę. Praca pszczół pozwala na kontrolę erozji gruntów, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka, jednocześnie ma też pośredni wpływ na wysokość dochodów.

  Zdjęcia: Ireneusz Kramkowski
  Prelekcję o pszczołach wygłosiła również Pani Dorota Paluch z MODR w Warszawie Oddział Poświętne.
  Z poważaniem: Natalia Karpińska – koordynator szkolnego programu „ Zanim zginie ostatnia pszczoła”.
 2. Szkolenia MODR dla uczniów Technikum Rolniczego w Zielonej w dniu 7.02.2017r.

  W dniu 7 lutego 2017r. zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, Krzysztof Lech, przeprowadził 6 godz. szkolenie na temat: „ Rolnictwo ekologiczne w kontekście nowego działania PROW 2014 – 2020”. W szkoleniu udział wzięło 41 uczniów klas I i II Technikum w zawodzie technik rolnik. Wsparcie będzie dotyczyć gospodarstw w okresie dostosowania do wymogów rolnictwa ekologicznego i po jego zakończeniu, obowiązuje degresywność stawek. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje dwa poddziałania: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne i płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.
  W ramach poddziałania (11.1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety): Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 966 zł/ha, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 1557 zł/ha, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji - 1325 zł/ha, Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji - 1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji - 787 zł/ha oraz Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji - 428 zł/ha.
  W ramach poddziałania (11.2) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety): Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 792 zł/ha, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 1310 zł/ha, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 1325 zł/ha, Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji - 559 zł/ha, Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji - 428 zł/ha.
  Obowiązuje degresywność jak przy płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej, tzn. płatność jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:
  100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  75 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  60 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.
  Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów na tej samej powierzchni.
  Na rolnictwo ekologiczne jest 445 373 661 euro ze środków unijnych , a razem z krajowymi 699 961 515 euro.
  W dniu 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/343/1. Wprowadzone zmiany miały na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolnika i wprowadzenie rozwiązań, wynikających ze specyfiki prowadzenia gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego. Zdobyta wiedza pozwoli młodzieży i ich rodzicom korzystanie w sposób efektywny ze wsparcia na rozwój gospodarstw rolnych o profilu ekologicznym.

  Zdjęcia: Ireneusz Kramkowski
  Autor: Damian Konarzewski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 3. Studniówka uczniów ZSP Zielona.

  W dniu 4 lutego 2017r. u pałacu w Chamsku odbył się bal zwany Studniówką. W balu udział wzięli uczniowie trzech klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej: technikum architektury krajobrazu; rolniczego i ekonomicznego. Po powitaniu gości: dyrektora Ireneusza Kramkowskiego, zastępcy: Henryka Wrzoska, starosty: Jerzego Rzymowskiego i wychowawców klas: Marii Suchockiej, Bożeny Grzybickiej, Katarzyny Stolarskiej, przewodniczącej Rady Rodziców: Marii Magdaleny Kalkowskiej, pięknym polonezem rozpoczął się bal studniówkowy. Były piękne życzenia i podziękowania, kwiaty i przepyszny tort. Uczestnicy podkreślali, że atmosfera na balu była wyśmienita. Wszyscy bawili się aż do rana, podczas tańców migotały czerwone szpilki, podwiązki a u panów czerwone muchy. Kreacje były przepiękne, czerwone, błękitne, białe, kremowe, jednak dominowała czerń i granat. Przeżyliśmy przepiękną, pełną wzajemnej życzliwość noc. Dziękujemy rodzicom za wspaniałą organizację i troskę o każdy detal. Tych chwil nie da się zapomnieć.

  Autor: Damian Konarzewski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 4. Realizacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Dnia 09.12.2016 r. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wraz z Panią Iwoną Siudzińską brała udział w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żurominie w spotkaniu z pisarką Agatą Przybyłek. Działanie to było kontynuacją współpracy biblioteki szkolnej z bibliotekami lokalnymi w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem spotkania była promocja książek i czytelnictwa poprzez spotkanie autorskie jako bezpośrednią komunikację literacką między autorem a grupą odbiorców oraz wspieranie młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych.

  Pierwsza część spotkania pisarka poświęcona była początkom jej pracy twórczej. Na napisanie pierwszej powieści zdecydowała się po zawodzie miłosnym, a tworzenie fabuły potraktowała jako autoterapię. Mówiła też, że jest wielką fanką literatury kobiecej, obyczajowej, komedii romantycznych oraz dramatów psychologicznych. Sama również uprawia takie gatunki literackie. Jej książki to literatura przeznaczona głównie dla kobiet, ale może również zainteresować mężczyzn. W drugiej części spotkania młodzież zadawała pytania. Uczniowie byli ciekawi skąd Pani Agata czerpie pomysły do swoich książek, jak wygląda praca nad okładką książki i współpraca z wydawcą. Młodzież była zainteresowana drogą do kariery i sukcesu pisarki. Pani Agata Przybyłek udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania i bardzo cennych wskazówek jak można zostać literatem. Pisarka zachęcała młodzież do pracy nad sobą, do realizacji swoich pasji i marzeń pomimo trudności, jakie napotykamy na swojej życiowej drodze. Do najbardziej znanych jej książek można zaliczyć: „ Nie zmienił się tylko blond”, „ Nieszczęścia chodzą stadami”, „Grzechu warta”, „Bez Ciebie”.

  Zdjęcia z: http://czwartastrona.pl/ksiazki/nie-zmienil-sie-tylko-blond/
 5. Realizacja projektu pod nazwą: „Wachlarz kompetencji zawodowych”/numer wniosku : RPMA.10.01.01.-14-3801/15/ , pozwoliła doposażyć laboratorium weterynaryjne Technikum w Zielonej w sprzęt wysokiej klasy. Do badań z zakresu analityki weterynaryjnej uczniowie otrzymali: 2 analizatory hematologiczne, 2 analizatory biochemiczne, 2 analizatory moczu, odczynniki do badań laboratoryjnych, naczynie laboratoryjne.

  Już wkrótce pracownie tego kierunku zostaną wyposażone w elektrokardiografy. Badanie EKG elektrokardiografem diagnostycznym jest obrazowaniem pracy serca, gdzie za pomocą elektrod gruszkowych i klamrowych dokonuje się oceny pracy mięśnia sercowego. Otrzymany zapis jest pomocny przy rozpoznawaniu zaburzeń rytmu i zmian patologicznych w sercu. Badanie elektrokardiograficzne pozwala ocenić częstość i rytm pracy serca. Wydruk z aparatu EKG umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego. Aparat EKG rejestruje aktywność elektryczną serca pod postacią obrazu graficznego drukowanego na papierze termicznym, ukazując zespoły QRS oraz załamki i odstępy. Elektrokardiograf obrazuje niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał lub zaburzenia rytmu. Do końca grudnia 2016 roku na komputerach w pracowni weterynaryjnej zainstalowane zostanie oprogramowanie KLINIKA XP. Dzięki dużej elastyczności oprogramowanie systemowe nadaje się do wszystkich rodzajów lecznic - od jednoosobowych praktyk wiejskich do wieloosobowych Klinik Weterynaryjnych, gdzie praca odbywa się w sieci. Do najważniejszych elementów systemu można zaliczyć:

  • Rejestrowanie wizyt w rozbiciu na badania, szczepienia i zabiegi profilaktyczne, obserwacje i badania laboratoryjne
  • Pełne prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem dokumentów i rozliczaniem sprzedaży
  • Terminarz
  • Szczegółowa ewidencja badań laboratoryjnych w różnych jednostkach miary
  • Vademecum leków i zabiegów
  • Kilkaset raportów i zestawień, a przede wszystkim wszystkie dokumenty wymagane w aktualnym formacie przez Ministerstwo Rolnictwa i Krajową Izbę Lek.-Wet.: Książki leczenia zwierząt domowych i gospodarskich, Lista zaszczepionych psów (z uwzględnieniem zmian z lipca 1999), Dokumentacja obrotu detalicznego, Świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie, Świadectwo lekarsko-weterynaryjne, Świadectwo zdrowia, Zaświadczenie do wywozu zwierzęcia zagranicę, Zaświadczenie o rozpoczęciu i zakończeniu obserwacji, Świadectwo pochodzenia zwierzęcia i wiele innych.

  Oprogramowanie KLINIKA XP zawierać będzie dodatkowe moduły ( moduł DICOM – analiza obrazów RTG, moduł CRM- SMS: obsługa relacji z klientami, analiza sprzedaży i działalności oraz wysyłanie SMS- ów i obsługa drukarki etykiet).

  Fot. I. Kramkowski Opracował: M. Król
 6. W roku szkolnym 2016/2017 duża liczba uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej otrzymało stypendia i wyróżnienia za bardzo wysokie wyniki nauczania, udział w olimpiadach przedmiotowych:

  W roku szkolnym 2015/2016 otrzymali promocję z wyróżnieniem do następnej klasy, uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2015/2016 na poziomie 5, 66. Obecnie realizują indywidualne programy rozwoju zawodowego. Damian realizuje program dotyczący: „Nowoczesnych technologii produkcji zbóż”, „Wykorzystania technologii informatycznych w rolnictwie”, przygotowuje się do „Kursu inseminacji bydła i trzody”; Karolina realizuje program z zakresu „Analityki weterynaryjnej”, „Wykorzystania technik informacyjnych w weterynarii”, przygotowuje się do „Kursu inseminacji bydła i trzody”.

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2016/2017 otrzymała Karolina Łukasiak z klasy III Technikum Weterynarii, najwyższe wyniki nauczania w szkole, świadectwo z wyróżnieniem, udział w olimpiadach przedmiotowych. Uroczystość odbyła się 17 listopada 2016 r. (czwartek) w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 9
  2. Zgodnie z „Uchwałą nr 1606/188/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków” stypendystami zostali min.:
   Karolina Łukasiak
   Damian Konarzewski
   Nagroda Prezesa Rady Ministrów
   • Damian Konarzewski z klasy IV Technikum Rolniczego i Karolina Łukasiak z klasy III Technikum Weterynarii. Damian Konarzewski, jest on laureatem XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacji rolnictwa w Trzciance nauczyciel prowadzący: Wojciech Bagiński.
   • Karolina Łukasik jest laureatką IV miejsca Okręgowej XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria w Olsztynie nauczyciel prowadzący dr Beata Mazur Lech.
  3. Starosta Żuromiński przyznał 2 uczniom ZSP Zielona stypendia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Stypendia otrzymali:
   Wojciech Dobies /w środku/
   Damian Warmiński /drugi z lewej/
   Zdjęcia z; http://www.zuromin-powiat.pl/edukacja-aktulnosci/9-oswiata/9854-stypendia-2016-dla-uzdolnionych-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych
   • Wojciech Dobies – uczniowi kl. II Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, średnia ocen pow. 5.00, uczeń uzdolniony muzyczne, zainteresowania związane z produkcją zwierzęcą.
   • Damian Warmiński – uczniowi klasy IV Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, średnia ocen pow. 5.00. Rozwija zainteresowania związane z techniką w rolnictwie, produkcją zwierzęcą.
  4. Laureatką Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Radom 2016, została Kamila Kalkowska uczennica klasy III Technikum Weterynarii, wychodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej za prezentację multimedialna pt. „Unia Europejska na tle muzyki Fryderyka Chopina”. Nagrodą był wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w listopadzie 2016r.
  5. Finalistą XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcji roślinnej w Trzciance został Cezary Grzela, uczeń klasy III Technikum Rolniczego w Zielonej, laureat III miejsca XL Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcji roślinnej w Olsztynie 2016r.
 7. Zajęcia seminaryjno – szkoleniowe dla uczniów ZSP Zielona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniu 26.11.2016r. 

  W styczniu i kwietniu 2016r. szkoła podpisała porozumienia z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie o współpracy. Celem umowy jest wsparcie dydaktyczno – metodyczne szkoły w Zielonej przez Uniwersytet w realizacji celów wynikających z nauczania w Technikum w zawodach: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii. Zajęcia w dniu 26 listopada obejmowały następujące tematy:

  • Odnawialne Źródła Energii /zajęcia przygotowujące do studiów/ pod nazwą „ Potencjał i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy”. Zajęcia prowadził prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
  • „Zastosowanie badań hematologicznych i biochemicznych w diagnostyce chorób zwierząt”. / zajęcia przygotowujące do studiów/. Zajęcia prowadziła mgr  inż. Wioletta Krystkiewicz z Katedry Chorób Wewnętrznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM.
  • „Diagnostyka chorób zakaźnych zwierząt z wykorzystaniem testu ELISA”. / zajęcia przygotowujące do studiów/. Zajęcia prowadził dr nauk wet. Marcin Śmiałek  z Katedry Chorób Ptaków,  Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

  Zajęcia odbyły się w ramach projektu pn. "Wachlarz kompetencji zawodowych”nr RPMA. 10.03.01-14-4147/16 realizowanego przez Lidera: SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu.

  Zajęcia uczniów z prof. dr hab. inż. Mariuszem Stolarskim w Katedrze OZE i dr nauk wet. Marcin Śmiałek z Katedry Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM.

  Op. Dr n. wet. Beata Mazur Lech

 8. Relacja Kamili Kalkowskiej z wyjazdu do Brukseli laureata Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w Radomiu 2016.

  Nazywam się Kamila Kalkowska, jestem  uczennicą Technikum Weterynarii w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. W dniach 11-15 listopada 2016 roku jako laureatka  „Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej” pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka, brałam udział  w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Do Konkursu przygotowywałam się pod kierunkiem Pana Dyrektora Ireneusza Kramkowskiego.

  Do Brukseli wyjechałam z Wyszkowa w dniu 11 listopada o godzinie 20:00. Około godziny 16:00 , następnego dnia dotarliśmy do Hotelu Agenda Louise. Naszą opiekunką, z którą byliśmy od początku była przesympatyczna Pani Barbara Spocińska - asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka. Już na miejscu drugą opiekunką była Pani Małgorzata Janasz - również asystentka w/w europosła. W wycieczce brało udział 48 osób w różnym przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. W dniu 13 listopada po śniadaniu przejechaliśmy centralnymi dzielnicami Brukseli pod Łuk Triumfalny, później pod Atomium - monumentalny model kryształu żelaza, powiększony 165 miliardów razy. W planie był całodzienny wyjazd z przewodnikiem,  Panią Marią Kozińską. Zwiedziłam  min. Brugię-  najbardziej romantyczny zakątek Belgii, to miasto dzięki dużej ilości kanałów jest nazywane  flamandzką Wenecją.  Kolejnym punktem niedzielnego programu była Msza Święta, a tuż po Mszy, obiadokolacja i powrót do hotelu.

  Następnego dnia pobyt w Parlamencie Europejskim.  Zwiedzanie  i  prelekcja na temat pracy i roli Parlamentu Europejskiego z sesją pytań i odpowiedzi oraz spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Zbigniewem Kuźmiukiem, to główne atrakcje tego dnia .  Po zajęciach w  Parlamencie Europejskim  po raz kolejny spotkaliśmy się z Panią Marią (przewodnik) i zwiedzaliśmy dzielnice Brukseli i jej starówkę. Po kolacji był wielogodzinny powrót do Polski. Uważam,  że ten wyjazd był wspaniałym doświadczeniem i kopalnią wiedzy o współczesnej Europie. Dowiedziałam się, w jaki sposób funkcjonują instytucje europejskie, jakie są ich cela, zadania i o tym, że możemy być silni jedynie poprzez zjednoczoną Europę.

  Kamila Kalkowska.

  Łuk Triumfalny w Belgii Atomium
  Brugia
  Parlament Europejski
  Z Posłem Zbigniewem Kuźmiukiem Opiekunki wyjazdu- Pani Barbara i Pani Małgorzata
 9. Pszczoły – to nie tylko miód , dowiedzieli się o tym uczniowie klasy II technikum weterynarii  podczas wizyty w Mościskach. Odwiedziliśmy  tam  pszczelarza Pana Tomasza Paprockiego- prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sierpcu. Pan Tomasz pszczołami  zajął się po śmierci swojego ojca i nawet nie przypuszczał, że te małe, pożyteczne owady skradną jego serce. Postanowił  swoją wiedzą i doświadczeniem  dzielić się z dziećmi i młodzieżą realizując program „Pszczoły uczą, żywią i leczą ”.
  Swoją wizytę w pasiece rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią pszczelarstwa, poznaliśmy także budowę  ula , znaczenie poszczególnych osobników rodziny pszczelej. W tej społeczności pojedyńcza pszczoła nic nie znaczy, tylko tworząc liczną, zdrowa rodzinę są w stanie przetrwać zimę i zgromadzić dostateczne ilości zapasów.
       Pszczoły zawsze kojarzyły nam się z miodem – a to tylko niewielki procent cudownych produktów, które dzięki nim pozyskujemy. Należy tu wspomnieć o pyłku kwiatowym- bombie witaminowej, propolisie- naturalnym antybiotyku XXIw, mleczku pszczelim – eliksirze młodości.  Jednak to nie za te produkty jesteśmy winni pszczołom wdzięczność. Nie wszyscy zdaja sobie sprawę, że pszczoły to ważny czynnik plonotwórczy. Ocenia się, że 1/3 produktów spożywanych przez człowieka jest zależna od zapylania przez owady. Albert Einstein powiedział, że po wyginięciu pszczół ludziom pozostaną 3-4 lata życia.
  Najciekawszym momentem wizyty była możliwość zajrzenia do ula, spotkanie oko w oko z królową matką .W dalszym ciągu w plastrach znajdował się czerw, pszczoły na plastrach dokonywały taniec wywijany pszczół informujący o położeniu pożytku. Mając na sobie strój ochronny mogliśmy z bliska obserwować plaster pszczeli z krzątającymi się z nimi robotnicami. Widzieliśmy także ul z dzikimi pszczołami i naturalnym plastrem miodu.
       Miłym akcentem na zakończenie spotkania był poczęstunek miodu z własnej pasieki Pana Tomasza Paprockiego. Skosztowaliśmy słodkiego miodu wielokwiatowego, aksamitnego rzepakowego i ostrego gryczanego. Słodki smak i serdeczne przyjęcie przez gospodarzy zostaną z nami na długo.
       Wyjazd ten uświadomił nam, że jesteśmy współodpowiedzialni za przyszłość pszczół i będziemy w praktyce stosować wszystkie wskazówki jakie nam przekazał mistrz pszczelarski.

   

  Fotorelacja ze spotkania: Natalia Karpińska

 10. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadginazjalych w Zielonej w Sejmie RP/ 01.10.2016r./.
  Na zaproszenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowego Towarzysta Naukowo-Kulturalnego w 76 rocznicę powstania Batalionów Chłopskich w Sejmie RP przebywała 20 osobowa delegacja uczniow Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Na czele delegacji stali: dyrektor szkoły Ireneusz Kramkowski, nauczycielka j. niemieckiego Mirela Rzymowska. Delegacji z Zielonej towarzyszył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Uczniowie z Technikum Ekonomicznego, Rolniczego i Weterynaryjnego poznali historię polskiego parlamentaryzmu, organizację i przebieg procesu legislacyjnego naszego parlamentu. Nastepnie wzięli udział w sesji naukowej, podczas której referaty wygłosili min. dr Janusz Gmitruk „Chłopska armia Polskiego Państwa Podziemnego”, dr Zbigniwe Zaborowski „Etos Batalionów Chłopskich wśród młodego pokoleniaPolaków”, dr hab. Jerzy Mazurek „Generał dywizji Franciszek Kamiński, komendant główny Batalionów Chłopskich”, prof. dr hab. „ Na rozkaz sumienia” – promocja ksiązki o historii Batalionów Chłopskich. Podczas konferencji naukowej z młodzieża z ZSP Zielonej spotkał się prezes PSL Władysław Kosiniak –Kamysz. Młodzież otrzymała w prezencie książki dr Janusza Gmituruka „ Na rozkaz sumienia… Bataliony Chłopskie 1940-1945”. Po obiedzie w restauracji sejmowej zwiedzano Warszawę, poznająć miejsca związane z historią Polskiego Państwa Podziemnego. Poniżej galeria zdjęć wykonana przez uczniów podczas pobytu w Sejmie w dniu 10 pażdziernika 2016r.
 11. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu uczniowie przybywający na AGRO SHOW podczas wystawy mieli możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Spotkali się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. W zajęciach udział wzięło 45 uczniów. Koordynatorem wyjazdu edukacyjnego był kierownik kształcenia praktycznego Pan Marek Król.
 12. W szkole rozpoczyna się realizacja programów unijnych: projektu pod nazwą: „ Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie oraz Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej. Realizacja zadania w latach 2016/2017 w ZSP – Technikum Zielona.
  Projekt przewiduje następujące formy wsparcia z zakresu:
  1. Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne z zakresu:
   • zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programu INSERT: 2gr x 10 ucz., ( 12K/8M);podręczniki dla uczniów,
   • analityka weterynaryjna: 2gr x 10 ucz., ( 12K/8M );podręczniki dla uczniów,
   • nowoczesne technologie produkcji zbóż: 1gr x 10 ucz., ( 1K/9M);podręczniki dla uczniów,
   • planowanie i projektowanie ogrodów w arch. krajobrazu: 1 gr. x 12 ucz., ( 6K/6M); podręczniki dla uczniów,
   • geografia – Odnawialne Źródła Energii w rol.: 1 gr. x 12 ucz., ( 6K/6M); podręczniki dla uczniów,
  2. kursy specjalistyczne; kurs inseminacyjny – 18 ucz. ( 2K/16M);
  3. jednodniowe wyjazdy edukacyjne na wyższe uczelnie, 3 wyjazdy na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na zajęcia z weterynarii, produkcji zbóż, projektowania ogrodów i odnawialnych źródeł energii,
  4. staże: 62 uczniów, (wyznaczenia pracodawców, umowy z pracodawcami, szkolenia bhp, ppoż; badania lekarskie, ubrania robocze, nadzór nad stażami…);
  5. wyposażenie pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne: analizatory hematologiczne – 2 szt., analizatory biochemiczne – 2 szt, analizatory moczu – 2 szt., 2 komputery stacjonarne,
  6. catering i dojazdy na zajęcia;
  oraz realizacja projektu pod nazwą pod nazwą: „ Wachlarz kompetencji zawodowych”” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych). Beneficjentem projektu jest SOLVA S.C, I. Samodulski, T. Kisiel w Lublinie; Partner : Starostwo Powiatowe w Żurominie; miejsce realizacji projektu: w Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie oraz Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej, realizacja w ZSP Zielona.
  Projekt na lata 2016 – 2018 obejmuje:
  1. Zajęcia z matematyki, wyrównawcze 4gr x 8 ucz.= 32 ucz.; zakup podręczników i zbiorów zadań, 32 kompl. ;
  2. Zajęcia z matematyki, rozwijające zainteresowania 2 gr x 10 ucz. = 20; zakup podręczników i zbiorów zadań, 20 kompl. ;
  3. Zajęcia z geografii: Odnawialne Źródła Energii 2gr. x 10 ucz. = 20 ; zakup podręczników komp. 20 kompl.;
  4. Organizację zajęć z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijania klucz. komp. inform.: 1 gr. x 10 ucz. = 10 ucz; zakup 10 kompletów;
  5. Zakup przenośnych komputerów z systemem operacyjnym do pr. matematyki: 18 szt. ;
  6. Zakup zestawu pomiarowego : ogniwo fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa + wentylator – 2 zestawy do zajęć z geografii ;
  7. Zakup zestawu pomiarowego: turbina wiatrowa z modułem odbiorników + wentylator, 2 zestawy;
  8. Zakup zestawów pomiarowych – zjawiska termoelektryczne 2 zestawy;
  9. Wyjazd uczniów na zajęcia do Centrum Nauki Kopernik, 2 wyjazdy.
  10. Organizacja dojazdu uczniów na zajęcia dydaktyczne;
  11. Catering na zajęciach dodatkowych dla uczniów.
  W zajęciach udział weźmie około 132 uczniów Technikum w zawodach : technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik rolnik, technik weterynarii. Koordynatorami projektów są: Marek Król, projekt pod nazwą: „ Wachlarz kompetencji zawodowych”; Teresa Piotrowicz projekt pod nazwą : „ Wachlarz kompetencji zawodowych”. Osobą upoważnioną do realizacji projektów ze strony Starostwa Powiatowego w Żurominie jest dyrektor szkoły: Ireneusz Kramkowski. Początek zajęć 15 października 2016r. Regulamin uczestnictwa i formularze zgłoszeniowe na stronie www.zspzielona.edu.pl w zakładce programy unijne. Udział w zajęciach i kursach jest bezpłatny. Celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyjście na przeciw potrzeb lokalnego rynku pracy.
 13. W dniu 8 września br. w Ciechanowie odbyła się zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Panią Aurelię Michałowską doroczna narada z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z rejonu działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Omówione zostały: kierunki polityki oświatowej państwa na nadchodzący rok szkolny, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w skali województwa i rejonu, a także wprowadzone ostatnio zmiany w prawie oświatowym. Licznie przybyli dyrektorzy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz nauczycielskich związków zawodowych mieli okazję spotkać się z gośćmi honorowymi narady wspierającymi polską oraz lokalną edukację. Podczas narady wręczono trzem szkołom podlegających Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie, Delegatura Ciechanów, Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie. Wśród wyróżnionych był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Certyfikat odebrał dyrektor Ireneusz Kramkowski. Szkolnym koordynatorem Szkoły Promującej Zdrowie w ZSP Zielona jest Pani Natalia Karpińska.
  Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialydelegatury/delegatury/ciechanow/informacje-regionalne.
 14. W czerwcu 2016 r. ogłoszone zostały wyniki wyborów do Rady Rodziców. Wyniki są następujące:
  Przewodniczącą Rady Rodziców została wybrana: Magdalena Kalkowska
  Zastępcą przewodniczącej została: Edyta Dobies
  Sekretarzem Rady Rodziców został: Ireneusz Konarzewski
  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została: Barbara Rudnicka
 15. W dniach 15.04.2016 - 30.05.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej miał miejsce Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posła Parlamentu Europejskiego, Zbigniewa Kuźmiuka. Celem konkursu było porzeszenie wiedzy o Unii Europejskiej. Koordynatorem konkursu była pani Anna Smolińska - nauczyciel historii i wiedzy o kulturze.
  Więcej informacji Kliknij -> Protokół z posiedzenia komisji konkursowej konkursu o Unii Europejskiej
  Prace laureatów konkursu:
  UWAGA! Aby w pełni obejrzeć prezentację należy pobrać plik z prezentacją (.pptx) oraz plik z podkładem muzycznym (.mp3) i umieścić obydwa pliki w tym samym folderze na dysku lokalnym
  Kalkowska Kamila Prezentacja Podkład muzyczny
  Łukasiak Karolina Prezentacja Podkład muzyczny
 16. Forum zdrowia w ZSP Zielona- 22.04.2016r. O Forum szeroko informowały media.
  W piątek 22 kwietnia 2016r.w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej po raz kolejny odbyło się „Forum Dla Zdrowia”. W spotkaniu wzięło udział wiele osób: uczniowie, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele różnego rodzaju służb. W tym roku Forum odbyło się pod hasłem „Moje zdrowie, stop agresji, stop przemocy”. Forum oficjalnie otworzył dyrektor ZSP w Zielonej Ireneusz Kramkowski. Dyrektor przywitał gości. Wśród nich byli między innymi: starosta Jerzy Rzymowski, wicestarosta Ireneusz Rejmus, wójt Kuczborka Jacek Grzybowski, przedstawicielka Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie Teresa Boczek, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Agnieszka Jabłońska-Witak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Danuta Przybył, Powiatowy Inspektor Sanitarny Agnieszka Cyran, kierownik GOPS – u w Kuczborku Jadwiga Michalska, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie podins. Robert Osmański. Po oficjalnym otwarciu odbyła się prelekcja na temat agresji w szkole zaprezentowana przez szkolną psycholog Dominikę Bartnicką. Natomiast skutki prawne agresji i stosowania przemocy omówił przedstawiciel policji. Został również omówiony program pod nazwą „Szkoła promująca zdrowie” realizowany w ZSP. Przewidziano również część artystyczną. Muzykę taneczną na żywo zagrał uczeń szkoły Wojtek Dobies, wystąpili również uczniowie z Gimnazjum w Zielonej. Był również pokaz Mistrzów Polski w „break dance”.
  Piątek 22 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych był również dniem otwartym. Tego dnia uczniowie i goście mogli zwiedzić budynek szkoły i zapoznać się z ofertą edukacyjną. W czasie trwania Forum przewidziano: badanie ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi przez studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej z wykorzystaniem fantomu, zajęcia z kosmetologii, gry i zabawy sportowe na boisku wielofunkcyjnym obok szkoły, degustacja zdrowej żywności, owoce dla uczestników spotkania, wystawę maszyn i urządzeń rolniczych, prezentacja nowoczesnych pomocy dydaktycznych poszczególnych pracowni dydaktycznych, zajęcia dla kandydatów do szkoły w laboratorium i prosektorium weterynaryjnym, zajęcia dla kandydatów do szkoły w pracowni ekonomii i agrobiznesu.
  W czasie Forum ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego pod nazwą: „Stop agresji – stop przemocy”. Autorom najlepszych prac wręczono nagrody.
  Wyniki konkursu:
  Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
  • I miejsce Paulina Szymańska, Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
  • II miejsce Paulina Marońska, Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
  • III miejsce Estera Pstrągowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
  • Wyróżnienie: Karolina Markowska, Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
  Kategoria gimnazja:
  • I miejsce Laura Grześkiewicz- Gimnazjum w Zieluniu
  • II miejsce Daria Naworska- Gimnazjum w Zieluniu
  • III miejsce Kacper Kordalski- Gimnazjum w Zieluniu
  • Wyróżnienie: Adrianna Dobies- Zespół Szkół w Lubowidzu
  Przeczytaj cały tekst: Dla zdrowia - Żuromin 17. Fotorelacja z Forum Zdrowia 2016 w naszej galerii - Zapraszamy: FORUM ZDROWIA 2016 - FOTORELACJA
 18. Udział uczniów w finale eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W dniu 22 kwietnia 2016r. do finału tej Olimpiady awansowali Damian Konarzewski III TRw bloku techniki rolniczej oraz Cezary Grzela IIII TR w bloku produkcji roślinnej. Finał odbędzie się w Trzciance, pow. Nowy Tomyśl, okręg Poznań. Uczniom życzymy sukcesów.
 19. W dniu 7 kwietnia w 2016r. Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji. W targach udział wziął również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Zachęcano uczniów do podjęcia nauki w Technikum Agrobiznesu, Ekonomicznym, Rolniczym, Weterynaryjnym. Poniżej prezentacja fotograficzna z targów.
 20. W dniu 6 kwietna 2016r. miało miejsce szkolenie przeprowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie pod nazwą „ Przemoc i agresja – skutki prawne”. W szkoleniu uczestniczyło 60 uczniów klas pierwszych technikum. Szkolenie objęło również nauczycieli- wychowawców klas.
 21. Udział 43 uczniów ZSP Zielona w zajęciach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
  W dniu 31 marca 2016r. w zajęciach zorganizowanych pod kierunkiem dr Beaty Mazur – Lech i dyrektora Ireneusza Kramkowskiego, uczniowie Technikum weterynaryjnego zwiedzili i mogli obserwować zajęcia w następujących pracowniach i salach ćwiczeń: Pracownia informatyki - digitalizacji (1), Sala ćwiczeń Katedry Fizjologii Klinicznej i Katedry Farmakologii (1), Sala ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii (1). W trakcie pobytu doszło do spotkania przedstawicieli szkoły z dziekanem wydziału prof. dr hab. Andrzejem Koncickim w sprawie podpisania umowy o współpracy w w/w wydziałem. Przygotowywane są stosowne dokumenty i wyłaniani są koordynatorzy, którzy opracują program działań wspierających szkołę przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Druga grupa pod opieką Teresy Piotrowicz i Andrzeja Tusińskiego, brała udział w zajęciach na wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 22. Zajęcia multimedialne „Ziemia święta – blaski i cienie” oraz koncert muzyki arabskiej i żydowskiej. Spotkanie edukacyjne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sali Konferencyjnej UGiM w Żurominie przeprowadzone przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
  „10 marca 2016 roku odbyliśmy podróż do Ziemi Świętej z Panem Ireneuszem Kramkowskim - Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, historykiem i podróżnikiem. Można powiedzieć podróż w czasie i przestrzeni. Sposób narracji na tle muzyki w wykonaniu ucznia I klasy Technikum Rolniczego, Wojciecha Dobiesa był tak sugestywny, że czuliśmy nawet zapachy, smaki i temperaturę tej ziemi. Byliśmy zaczarowani i oczarowani. Zostaliśmy nie tylko poprowadzeni przez wszystkie najważniejsze miejsca na Ziemi Świętej, ale też Pan Ireneusz Kramkowski wyjaśnił nam podłoże historyczne i konflikty geopolityczne tego miejsca na Ziemi. U zbiegu wielu kultur i religii nie może być jak się okazuje, łatwo. Zobaczyliśmy piękno i straszne problemy tego miejsca. Przez prawie 2 godziny wędrowaliśmy z Panem Ireneuszem przez miejsca ważne historyczne i niemal czuliśmy jak chodzimy uliczkami Jerozolimy. Po prostu tam byliśmy. Dziękujemy Panom pięknie i mamy nadzieję, że to nie jedyne nasze spotkanie”. Zajęcia odbyły się z inicjatywy i na zaproszenie Pani Haliny Mrozek, prezes Stowarzyszenia UTW w Żurominie.
  Wiadomość za: http://www.biblioteka-zuromin.pl/images/stories/UTW/2016/ziemiaswieta/2.JPG

  Zdjęcia: H. Mrozek – zajęcia UTW, I. Kramkowski - Jerozolima.
 23. W dniu 07 marca 2016 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie odbyły się eliminacje powiatowe OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.
  W turnieju uczestniczyło 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Kuczbork, Siemiątkowo. Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.
  Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach zajęli:
  I grupa - szkoły podstawowe:
  1. Kacper Gecarz - SP Sławęcin;
  2. Natalia Żujewska - SSP nr 1 w Żurominie;
  3. Bartłomiej Łasiński - SSP Sławęcina;
  II grupa - szkoły gimnazjalne:
  1. Marcin Retajczyk - Gimnazjum nr 2 w Żurominie;
  2. Weronika Pawlak - Gimnazjum w Bieżuniu;
  3. Natalia Maliszewska - Gimnazjum w Bieżuniu;
  III grupa - szkoły ponadgimnazjalne:
  1. Radosław Kamiński - ZSP Zielona;
  2. Damian Goliat - ZSP Żuromin;
  3. Bartosz Woźniak - LO Bieżuniu.
  Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach. W ramach akcji NIE DLA CZADU i DYMU strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu, podczas której pokazali czujki dymu i czadu oraz ich zasadę działania oraz akcji NIE DLA WYPALANIA TRAW przedstawiono informacje dotyczące skutków ekologicznych i prawnych jakie niesie za sobą wypalanie traw wiosną.

  Uczestnicy i organizatorzy konkursu.
  Radosław Kamiński z ZSP Zielona
  Informacja i zdjęcia ze strony: http://www.kp-zuromin.psp.b-i-p.pl/index.php?k=S:m/501/1
 24. W lutym 2016 roku miały miejsce zajęcia dla uczniów i nauczycieli technikum w zawodzie technik weterynarii w zakresie obsługi analizatorów hematologicznych, biochemicznych, moczu, mleka, urządzeń w prosektorium. Zajęcia prowadził przedstawiciel firmy „ STAMAR” z Dąbrowy Górniczej.
  Obrazy dla: weterynaria ZSP Zielona 2015/2016. Zdjęcia: I. Kramkowski. Op. Marek Król.
 25. W dniu 18 grudnia 2015r. odbyła się uroczystość zakończenie kursu R.3 „ Prowadzenie produkcji rolniczej”. Kurs rozpoczęło 32 słuchaczy, ukończyło kurs 23 słuchaczy. Uchwałą Rady Pedagogicznej trzech uczestników kursu zostało nagrodzonych dyplomami i nagrodami książkowymi za bardzo dobre wyniki i wzorową obecność na zajęciach. Nagrody otrzymali: Michał Wypych, Maja Krzyżanowska, Tomasz Rynkowski. Dyrektor szkoły Ireneusz Kramkowski podziękował Pani Teresie Piotrowicz – opiekunowi kursu i jego uczestnikom za wzorową postawę i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Obecnie trwa następny - 2 kurs nadający kwalifikacje rolnicze. Jednocześnie zachęcamy do rozpoczęcia trzeciej edycji kursu. Trzecia edycja zaczyna się we wrześniu 2016r. Podania należy składać do końca lipca 2016r. Zapraszamy. Zajęcia są bezpłatne wraz kursem na prawa jazdy na ciągnik, warunek ukończone 18 lat. Na zakończenie kursu wykładowcy i uczestnicy kursu dzielili się uwagami dotyczącymi przebiegu zajęć, jego organizacji, przekazywanej wiedzy i umiejętności.
 26. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz starostowie powiatów z terenu Delegatury. Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze szkoły muzycznej w Mławie. Uroczystość odbyła się 19 listopada 2015r. w Opinogórze. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów z Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Zielonej został uczeń Techniku Informatycznego – Marcin Karólkowski.
  Lista uczniów – stypendystów z powiatu żuromińskiego Pani Kurator Dorota Sokołowska
  Uczniowie nagrodzeni Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński podczas uroczystości
  Zdjęcia przedstawiające wręczenie aktów przyznania stypendiów
 27. Agresja słowna. Program; Bezpieczeństwo w Internecie 2015. „Przygotowanie do sytuacji zagrożeń słownych w Internecie ”.
  Wyższe Szkoły Bankowe są pomysłodawcą i organizatorem całorocznych działań edukacyjno-prewencyjnych. Ich celem jest uświadomienie młodzieży w jaki sposób nieumiejętne korzystanie z Internetu, nowych technologii i narzędzi typu social media (jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), mogą wpłynąć na całe życie.  Wyższe Szkoły Bankowe od 18 lat działają w ścisłej współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Polsce.  Na swoim koncie mają takie imprezy jak Olimpiada Wiedzy o Finansach, Banki w Akcji, Olimpiada Bezpieczeństwa oraz ćwiczenia i wykłady otwarte oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów (jak: powtórki przed maturą, funkcjonowanie giełd, ekonomiczne gry symulacyjne). Uczniowie ZSP brali udział w większości imprez i zajęć organizowanych przez toruńską uczelnię.
  Współpraca ZSP Zielona z wyżej wymienioną szkołą prowadzona jest od 2005r. ostatnie zajęcia miały miejsce 9 listopada 2015r., udział wzięła grupa  60 uczniów klas maturalnych Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik, technik informatyk oraz nauczycieli w/w klas.
  Forma: cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzane w macierzystych jednostkach.
  Tematy zajęć:
  1) Ochłoń zanim napiszesz, o tym, jak nie brać do siebie tego, co napisano w sieci o nas.
  2) Cyberprzemoc - czym jest i jak się bronić przed jej konsekwencjami.
  Cel przedsięwzięcia:
   Dla uczniów:
  • edukacyjno-prewencyjny

  • zapoznanie uczniów z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania Internetu, portali typu social media (jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter)
  • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, m.in. na portalach społecznościowych
  • uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wynikających ze skrajnych działań w Internecie (bieżących i długofalowych)
  • kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania w Internecie
  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków działań w Internecie
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w przypadku nękania w Internecie (z tzw. hejtem) - pokazanie psychologicznych mechanizmów rządzących wirtualnym życiem
  • kształtowanie umiejętności uchronienia się przed nadmiernym zaangażowaniem w życie w sieci
  • kształtowanie umiejętności rozpoznania manipulacji, co można zrobić, by się jej nie poddać, jak reagować, gdy czujemy, że jesteśmy w sieci manipulowani
  • kształtowanie umiejętności rozpoznania i uniknięcia źródeł i przejawów przemocy w sieci
  Dla nauczycieli:
  • uzupełnienie wiedzy o metody radzenia sobie z nowoczesnymi zagrożeniami, wynikającej z podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych: „II. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań”
  • promowanie wiedzy na temat „Bezpieczeństwa w Internecie”. Dbałości o wizerunek i godność uczniów
  • możliwość przeprowadzenia zajęć lekcyjnych na temat „Bezpieczeństwa w Internecie” na podstawie przygotowanych i udostępnionych przez WSB i Centrum psychologiczno-coachningowe Inspeerio scenariuszy lekcji do pobrania na www.kierunekrozwoju.pl.
  Koordynator ds.współpracy ze szkołami średnimi
  Agnieszka Sobczak
   tel.692 816 344
   e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 28. 16 października 2015 roku młodzież technikum w zawodzie technik weterynarii uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Stada Ogierów w Łącku. Mogła sprawdzić tu zdobytą wiedzę na przedmiocie chów, hodowla i inseminacja zwierząt. Uczniowie wskazywali typy użytkowe i rasy koni, bezbłędnie nazywali maści i odmiany. Pod opieką doświadczonego koniuszego, który w ciekawy i zajmujący sposób opowiadał historię stadniny, zwiedzili powozownię, budynki stajenne i punkt pobierania nasienia. Pomimo niezwykłej urody koni gorącokrwistych młodzież zachwyciła siła i piękno koni zimnokrwistych- Polskiego konia zimnokrwistego i konia belgijskiego.
  Zdobyta wiedza dłużej pozostaje w głowie kiedy można czegoś dotknąć, doświadczyć, zobaczyć na własne oczy.
  Pracownikom stada dziękujemy za życzliwe przyjęcie oraz cierpliwe i wyczerpujące odpowiedzi na  pytania.

 29. Dzień Edukacji Narodowej w ZSP Zielona. Nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji otrzymali nagrody i wyróżnienia dyrektora szkoły.
  Wyjazd nauczycieli do teatru muzycznego w Łodzi – podsumowanie DEN.
 30. W dniu 5 października 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyły się zajęcia  z zakresu nauczania zasad ruchu drogowego. Celem zajęć było: wykształcenie świadomości bezpiecznego korzystania z dróg i przygotowanie młodzieży w wieku 12-17 lat do samodzielnego korzystania z pojazdu. Zajęcia prowadzone były z  wykorzystaniu Symulatora Telematycznego EF-SCOOT . Szkolenia na symulatorze pomagają skutecznie radzić sobie ze stresem wynikającym z nieznajomości prawidłowych zachowań oraz ograniczać ryzyko wypadku w przyszłości. Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem prawdziwych przyrządów do kierowania pojazdem  w rzeczywistych, trudnych sytuacjach drogowych. Urządzenie pozwala również na dobór różnych warunków pogodowych i drogowych (śnieg, deszcz, noc, mgła) oraz odtworzenie sytuacji, które już kiedyś przydarzyły się pracownikowi. Szkolenie rozpoczyna się od analizy potrzeb kierowcy, a kończy szczegółowym opisem umiejętności. Elementem szkolenia były symulacje jazdy pokazujące jak na kierowcę wpływają: narkotyki, dopalacze, alkohol oraz pokazujące jakie mogą być tego skutki.
  Zajęcia prowadził Krzysztof Gos dyrektor firmy: Akademia Bezpiecznej Jazdy – GOS, ul. Grażyny 13, Warszawa, tel: 607 036 436, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.abj-gos.pl

  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I i II Technikum w zawodach: technik weterynarii, technik ekonomista, technik rolnik, technik architektury krajobrazu. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuczborku – Osadzie. Samorząd Szkolny i dyrektor szkoły składają podziękowanie Pani Jadwidze Michalskiej, kierownikowi GOPS i GKRPA za pomoc w organizacji szkolenia. Zajęcia są elementem programu Szkoły Promującej Zdrowie w ZSP Zielona, którego koordynatorem jest Pani Natalia Karpińska.
 31. Dzień Otwartych Drzwi. Forum Zdrowia, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, żuromińską Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – w siedzibie tej ostatniej – było dużym wydarzeniem dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych z powiatu. Impreza wiązała się z dniem otwartym ZSP, podczas którego uczniowie 14 gimnazjów z powiatu żuromińskiego, mławskiego i działdowskiego mogli zwiedzać zaplecze dydaktyczne placówki, zapoznawać się z kierunkami nauczania, co będzie niewątpliwie pomocne w wyborze dalszej nauki. Forum miało miejsce 31 kwietnia 2015r. , udział wzięło ponad 700 uczniów.
 32. W dniu 17 marca 2015r., 44 osobowa grupa uczniów wzięła udział w Dniach Otwartych Drzwi  OWM w Olsztynie. W programie udział w zajęciach dydaktycznych, zwiedzanie wydziałów, zajęcia na Zamku Kapituły Warmińskiej, zajęcia i seans w Planetarium Lotów Kosmicznych. W czasie wolnym zwiedzanie Starego Miasta, prokatedry olsztyńskiej.
 33. W dniu 6 marca br. o godz. 10:00  odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w kategoriach szkół podstawowych, szkól gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło łącznie 24 uczniów z wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie.
  Wyniki - szkoły ponadgimnazjalne:
  1.   Katarzyna Łubińska - ZSP Żuromin;
  2.   Klaudia Cywińska – ZSP Zielona;
  3.   Izabela Platewicz – ZSP Zielona;
 34. Zdjęcia ze strony http://zuromin-powiat.pl/aktualnosci-z-powiatu/9317-09-03-2015.
 35. Ustalone zostały kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016. Kształcenie będzie prowadzone w następujących zawodach: technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii oraz będą prowadzone kursy kwalifikacyjne dla rolników R.3- prowadzenie działalności rolniczej. W kursach kwalifikacyjne trwają trzy semestry.  Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, niezależnie od wykształcenia. Zajęcia w piątki, soboty, niedziele, co dwa tygodnie. Składanie dokumentów do 30 czerwca 2015r.
 36. Dzień otwarty w szkole: 31 marzec 2015., godzina 930 – 1300.
 37. W dniach 6-8 luty 2015r. w Żuromińskim Domu Kultury odbyło się szkolenie 10-cio osobowego zespołu Liderów Młodzieżowych, którego zadaniem było pozyskanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie  pozyskiwania  w drodze konkursów grantowych środków na realizację młodzieżowych projektów społecznych. W ramach projektu  10 Liderów wzięło udział w trzydniowym szkoleniu, gdzie zapoznało się z ideą YouthBanku, poznali metody pozyskiwania oraz dystrybucji środków finansowych. Ważnym elementem szkolenia była umiejętność pracy w zespole, pobudzanie do kreatywnego działania. YouthBank jest realizowany przez Fundację dla Polski. Lokalnym koordynatorem jest Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw. Wśród 10 osobowej grupy Liderów były trzy uczennice Technikum Ekonomicznego w Zielonej: Donata Sikorska, Ewelina Bartczak, Sylwia Paluszewska. Obecnie uczennice prowadzą badania ankietowe, zbierają fundusze  i przygotowują projekt, którego realizacja nastąpi jeszcze w tym roku szkolnym. Uczniowie na spotkaniu ze Starostą Żuromińskim Jerzym Rzymowskim.
 38. Zdjęcia ze strony http://zuromin-powiat.pl/aktualnosci-z-powiatu/9317-09-03-2015.
 39. Wystawa grafik Gabrysi Szymańskiej i koncert Kuby Michalskiego. W dniu 5 lutego 2015r delegacja nauczycieli i uczniów ZSP Zielona mogła podziwiać nie tylko przepiękne grafiki Pani Gabrysi, ale również wysłuchać utworów J. Kaczmarskiego i ballad Leonarda Cohena. Za zaproszenie dziękujemy!
 40. Pedagogizacja rodziców. W dniu 5 lutego 2015r. około 120 rodziców wzięło udział w zajęciach dotyczących cyberprzemocy. Rodzice dowiedzieli się jak zapobiegać i jak radzić sobie z zagrożeniami wynikającymi z posługiwania się mediami elektronicznymi. Zajęcia prowadził: Dariusz Szczepańczyk - dziennikarz i animator z Fundacji Nowe Media: filozof z wykształcenia, od 20 lat związany z mediami. Dziennikarz zarówno w prasie codziennej, jak i w tygodnikach (teksty kryminalno-sądowe, wywiady z celebrytami i ludźmi na tzw. stanowiskach, reportaże społeczne, raporty o różnej tematyce), autor artykułów w miesięcznikach dotyczących branży dziennikarskiej (kwestie prawa autorskiego, prasowego i etyki w mediach) przez kilka lat felietonista radiowy. Obecnie niezależny dziennikarz, animator i trener z zakresu szeroko rozumianej edukacji medialnej. Zadeklarowany przeciwnik dezinformacji, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy.
 41. Dzień otwarty w szkole: 31 marzec 2015., godzina 930 – 1300.
 42. Studniówka w ZSP Zielona 31 styczeń 2015r. Zdjęcia klasowe z wychowawcami klas.
 43.  
 44. „Z kolędą w Nowy Rok”, to szczególny koncert kolęd i pastorałek w Lubowidzu.  Miał miejsce w dniu 20 stycznia 2015r. Nauczyciele i  uczniowie  Zespołu Placówek Oświatowych i  Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Zielonej wystąpili na zaproszenie wójta  gminy Lubowidz,  Pana Krzysztofa Ziółkowskiego. Zespoły : „Kamerton” oraz „Verbi causa” podczas prawie 2 godzinnego koncertu dla mieszkańców zaprzyjaźnionej gminy Lubowidz zaprezentowały nie tylko kilkanaście kolęd, ale również najpiękniejsze polskie pieśni lat 60 i 70-tych. Z Zielonej śpiewał również chór „Zielenianki”     w skład wchodzą osoby z „Klubu Seniora”.
 45. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone procedurom szkolnym w zakresie bezpieczeństwa - w dniu 5 stycznia 2015r.
 46. W dniu 11 grudnia 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat cyberprzemocy w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. W zajęciach wzięło udział około 340 uczniów podzielonych na 7 grup warsztatowych. Każda z sesji profilaktycznych trwała około jednej godziny.
 47. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odbyła się 4 grudnia 2014 r. w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wśród zgromadzonych gości byli m. in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Koźlakiewicz, Starostowie Powiatów, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z oświatą.
  Dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 43 uczniów. Uhonorowano również 1 Stypendystę Ministra Edukacji. Stypendium Prezesa Rady Ministrów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej otrzymali: Albert Telak z Technikum i Edyta Grzeszkiewicz z LO.
  'Życzę Wam aby osiąganie kolejnych sukcesów było fascynującą drogą, a nie żmudnym procesem i nie za wszelką cenę bo wtedy osiągnięty sukces nie cieszy' – tymi życzeniami dla stypendystów zakończyła uroczystość Dyrektor Delegatury Agata Pawłowska.
  Uroczystość uświetnił występ finalisty programu 'Mam talent', muzyka i nauczyciela Pana Pawła Stawińskiego z żoną.

   

  Dyrektor Delegatury Agata Pawłowska i poseł Mirosław Koźlakiewicz wręczają uczniom dyplomy.

   

 48. Trwa realizacja projektów unijnych. Nazwa projektu: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.  Czas realizacji  zajęć pozalekcyjnych: IX 2014 – lipiec 2015r. Cel główny: podwyższenie jakości pracy szkoły w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Partner: ARMSA, Warszawa, Starostwo Powiatowe w Żurominie. Projekt obejmuje min.:
  • Zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego, 60 h,
  • Zajęcia pozalekcyjna z jęz. niemieckiego, 60 h,
  • Zajęcia pozalekcyjne- matematyka, 2 grupy x 60 h,
  • Zajęcia z zarządzania i prowadzenia przedsiębiorstwa- kadry i płace, 84 h,
  • Zajęcia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 84 h,
  • Zajęcia pozalekcyjne- zakładanie stron internetowych, tworzenie prezentacji multimedialnych, 50 h,
  • Obsługa urządzeń niezbędnych do pracy w zawodzie technik architektury krajobrazu, 60 h, soboty,
  • Zielona gospodarka (ekologia, odnawialne źródła energii), 3 grupy x 3 h,
  • Obsługa maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach agroturystycznych, rolniczych, ekologicznych, 3 grupy x 20 h,
  • Doradztwo zawodowe, 70 osób x 2h
  • Wsparcie pedagogiczno- psychologiczne, 30 osób x 2h
  • Szkolenie BHP dla uczestników stażu, 10h x 4 grupy x 15 osób
  • Staże - 60 osób/ w czerwcu – lipcu 2015r/.
 49. W dniach 25-28 listopada 2014r. maturzyści wzięli udział w próbnej maturze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, wos, geografii, historii i chemii. Zajęcia współfinansowane były przez Radę Rodziców we współpracy z firmą wydawniczą „Operon”. Celem jest podwyższenie jakości pracy szkoły. Próbna matura z matematyki i języków obcych planowana jest również w grudniu 2014r w LO i styczniu 2015r. w Technikum.
 50. Wyjazd nauczycieli na szkolenie do Niemiec. W dniach 14 – 25 październik 2014r. w miejscowości Nienburg,  miało miejsce szkolenie edukacyjne w ramach programu „ Leonardo da Vinci”, pod nazwą:  „ Erneuerbare Energiequllen als neue Bildungsrichtung”. Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia jest nam bardzo bliski. W tej formie kształcenia wzięło udział kolejnych trzech nauczycieli z przedmiotów zawodowych: produkcja roślinna, technika rolnicza, ekonomia i ekonomika produkcji. Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności nauczycieli są certyfikaty przyznane im przez ośrodek szkoleniowy dla techniki rolniczej DEULA w Nienburgu w Dolnej Saksonii następującym nauczycielom: Natalia Karpińska, Andrzej Gosik, Witold Kuskowski.
 51. Akcja krwiodawstwa, wyjazd młodzieży do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do Sierpca w dniu 20.11.2014.. Udział wzięło 35 uczniów. Oddano 9,6 litra krwi. Opiekunowie: Adam Czarnomski, Witold Kuskowski, Teresa Piotrowicz.  Rekordzistą w ilości oddanej krwi w szkole jest uczeń klasy IV TA – Bartłomiej Olewnik .  Ilość:  1, 350 litra krwi w ciągu trzech lat.
 52. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie, przez dwa tygodnie prowadzona była akcja „Zdrowo bo z owocami”. Uczniowie codziennie otrzymywali po sześć skrzynek jabłek. W promocji zdrowia wzięło udział ponad 400 uczniów. Owoce pozyskano dzięki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku i Banku Żywności w Ciechanowie. Część owoców pochodziła ze szkolnego sadu, którym opiekują się uczniowie z klas rolniczych i agrobiznesu. Akcja miała miejsce w dniach 29 październik – 10 listopad 2014r.
 53. Udział w projekcie „ Łączy nas historia, tradycja i natura”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER w ramach PROW na lata 2017 – 2013. W qestingu ( warsztatach szkoleniowych) organizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wzięło udział 18 uczniów z opiekunami: Bożeną Grzybicką i Anną Smolińską. Ta propozycja czynnego wypoczynku to turystyka z zagadkami oraz odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu. Zajęcia miały miejsce w Lidzbarku Welskim w dniach 27 – 28 październik 2014r.
 54. Udział w turnieju piłki siatkowej chłopców o Puchar Starosty Powiatu Płońskiego, w dniu 30 października 2014r. Uczniowie ZSP Zielona zajęli  I miejsce. Trener: Andrzej Gosik.
 55. W dniu 30 października 2014r., na zaproszenie CWKS Legia Warszawa w stolicy przebywa grupa 30 uczniów ZSP Zielona na meczu „ Pucharu Polski”, Legia Warszawa – Pogoń Szczecin. Wyjazdy są organizowane w ramach projektu „ Kibicuj z klasą”. Opiekunowie: Ireneusz Kramkowski- dyrektor, Czarek Ossowski i Łukasz Zieliński, nauczyciele wf.
 56. Wyjazdy do Płocka na zajęcia edukacji historyczne w dniach 8 i 14 października 2014r. W ramach realizowanego programu uczniowie poznali dzieje i zabytki tego miasta oraz byli na projekcji filmu      „ Miasto 44”. W zajęciach wzięło udział 59 uczniów. Organizatorami i opiekunami wyjazdów byli: Henryk Wrzosek, Piotr Kalinowski, Artur Szulborski, Anna Bagińska, Iwona Siudzińska.
 57. Wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą  AGRO SHOW w Bednarach, gmina Pobiedziska w Bednarach koło Poznania. Wyjazd miał miejsce w dniu 19 września 2014r., udział wzięło 43 uczniów. Opiekunowie Andrzej Tusiński, Witold Kuskowski, Wojciech Bagiński.
 58. Dnia 28 września 2014 r. uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu zwiedzili w ramach zajęć terenowych Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. Ogród o powierzchni 40 ha jest miejscem ekspozycji ponad 9500 gatunków i odmian roślin z różnych stref klimatycznych. Dzięki uprzejmości Pani Ewy Napiórkowskiej, absolwentki naszej szkoły, a obecnie pracownika ogrodu, mieliśmy okazję zobaczyć dużą część tych zbiorów. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się kolekcje drzew i krzewów ozdobnych, które poznali wcześniej na lekcjach teoretycznych. Bardzo ważną częścią wycieczki było również zwiedzanie szklarni, gdzie zgromadzono gatunki roślin tropikalnych i subtropikalnych m.in. największą w Polsce kolekcję roślin cytrusowych, paproci drzewiastych oraz pnączy tropikalnych. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć jak wygląda krzew kawy, pieprzu oraz herbaty.
 59. 3 czerwca 2014r. odwiedził nasza szkołę niezwykły człowiek. Dziennikarz współpracujący ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz lokalnymi mediami: „Kurierem Żuromińskim”, „Naszym Kurierem Mławskim”. Autor książki „Cień Błyskawicy”. Członek grupy ratownictwa wodnego WOPR – Pan Wiesław Paszt a. Od 8 lat jest także instruktorem ogólnopolskiej akcji „Profilaktyka a Ty” (PaT) w ramach autorskiego programu „Profilaktyka a Krótkofalarstwo”. PaT to program propagujący modę na życie bez uzależnień, profilaktyki rówieśniczej, który uczy odpowiedzialności za siebie i innych. To twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek.
 60. W piątek, 16 maja 2014 roku, uczniowie naszej szkoły odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Dyżurujący strażak oprowadzał grupę prezentując pomieszczenia i opowiadając na czym polega ich praca. Uczniowie zwiedzili centrum powiadamiania, rozmawiali o specyfice zawodu, predyspozycjach któe powinna posiadać osoba starająca się o pracę w straży pożarnej. Wielkim zaciekawieniem okazałąa się prezentacja samochodów i sprzętów strażackich. Uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem samochodów, przymierzyć maskę tlenową. Dowiedzieli się, że praca strażaka wymaga sprawnosci fizycznej, bezwzględnego przestrzegania procedur i ciągłego doszkalania się.
 61. W dniu 11.04.2014r. w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Kształcenia Środowiska i Rolnictwa odbyły się eliminacje okręgowe XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach okręgowych startowało 127 uczniów z 38 szkół rolniczych.

  Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej udział wzięło 10 uczniów z następujących bloków tematycznych:

  1. Produkcja roślinna- Tuszyński Tomasz i Klimek Marcin- klasa IV TR
  2. Produkcja zwierzęca- Sokołowski Mateusz- klasa III TR i Szymański Łukasz- klasa IV TR
  3. Mechanizacja rolnictwa- Konarzewski Damian- klasa I TR i Gorlewski Rafał- klasa IV TR
  4. Agrobiznes- Narewski Radosław- klasa IV TA ,Czarnomska Emila- klasa II TE,     Sznajderowski Łukasz- klasa IV TE, Biesalska Magdalena- klasa III TE.

  Sokołowski Mateusz z bloku produkcja zwierzęca i Tuszyński Tomasz z bloku produkcja roślinna zajęli pierwsze miejsca i zostali zakwalifikowani na eliminacje centralne, które odbędą się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na terenie ZSCKR w Nawojowej w dniach 6-7 czerwca 2014r.

  Nauczycielem przygotowującym ucznia z produkcji zwierzęcej jest Pani Natalia Karpińska, a z produkcji roślinnej Pan Andrzej Tusiński. W rankingu szkół na eliminacjach okręgowych nasza szkoła zajęła III miejsce.

 62. W dniu 18 marca br. o godz. 10:00  odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju uczestniczyło 36 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z pięciu gmin powiatu żuromińskiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie.

  Wyniki konkursu:

  kategoria - szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Szeluga Lidia - ZSP Zielona;
  2. Nidzgorski Kamil - LO Bieżuń;
  3. Cywińska Klaudia - ZSP Zielona;


  Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.
 63. W dniu 13.03.2014 r. odbyły się eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Udział wzięło 18 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Cywińska Klaudia, Szeluga Lidia oraz Janulewska Patrycja (uczennice klasy II Technikum Ekonomicznego)
 64. W dniu 11 grudnia 2013  roku szkoła rozpoczęła współpracę z Muzeum Żydów Polskich w Warszawie i Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Uczniowie szkoły wspólnie z nauczycielami odnajdą i opiszą obywateli polskich z terenu północnego Mazowsza, którzy w czasie ostatniej wojny ratowali Żydów, ich działalność zostanie upamiętniona w szkolnej Izbie Pamięci Narodowej. Nauczyciel historii Anna Smolińska pod pomnikiem warszawskiego getta.


   
 65. W dniu 9 grudnia 2013 roku Martyna Piotrowska, uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcącego i Albert Telak, uczeń kl. III Technikum Informatycznego, za swoje wyniki w nauce w ostatnim roku szkolnym otrzymali stypendia premiera. Zdjęcia z uroczystości wręczenia stypendiów.


   
 66. W październiku 2013 roku nauczyciele ZSP Zielona przebywali na szkoleniu w Niemczech, podpatrywali , jak wygląda niemieckie szkolnictwo zawodowe. Interesowała ich w szczególności: baza praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne, dydaktyka i metodyka nauczania. Współpraca ze szkołą DEULA w Nienburgu oraz z innymi ośrodkami szkolnictwa zawodowego w Niemczech będzie kontynuowana. W zajęciach szkoleniowo- edukacyjnych wzięło udział 30 dyrektorów szkół i nauczycieli z całej Polski.


   
 67. We 27 wrześniu 2013 roku szkoła obchodziła 40 lat swego istnienia. Dyrektor szkoły Ireneusz Kramkowski oraz Pani  Natalia Karpińska przedstawili historię i osiągnięcia szkoły. Uroczystości zaszczycili min. : senator Jan Maria Jackowski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Pan Radosław Rybicki, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta - Mieczysław Olszregier, przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego –  Jerzy Rzymowski, Pani Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty w Warszawie, profesor dr hab. Jacek Olszewski z UWM w Olsztynie, wójt Gminy Kuczbork – Tadeusz Burakowski, wójt Gminy Lubowidz –  Krzysztof Ziółkowski,... Pana Adam Struzik nadał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej medal „ PRO MAZOVIA” za zasługi dla szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.  Życzenia z okazji 40 rocznicy przesłali min. Minister Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej-  Tadeusz Sławecki, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Krzysztof  Młynarczyk.

  Aby zobaczyć galerię zdjęć z uroczystości kliknij --> Galeria zdjęć z 40 lecia

   
 68. 6.06.2013 roku odbyło się spotkanie profilaktyczne dla wszystkich uczniów naszej szkoły, którego gościem był Dobromir „Mak” Makowski. Pan Dobromir, mąż, ojciec, 30- letni mieszkaniec Pabianic, ma bogaty życiorys. Były narkoman i złodziej. Dziś jeździ po Polsce i rapując opowiada, że można żyć lepiej… a przekonywał nie tylko słowem, ale i muzyką. Śpiewał razem ze swoim kolegą Piotrkiem, który podobnie jak Pan Dobromir wyszedł na prostą i teraz daje świadectwo życia bez palenia ćpania i picia
 69. 1.06.2013 uczniowie Samorzadu Uczniowskiego obecni byli na Płockim Pikniku Lotniczym. W tym roku do największych atrakcji należały: pokazy Mistrza Świata w akrobacji samolotowej- Petera Beseneyei’a, „chodzącej po skrzydle Peggy Krainz, akrobacje Polskiej Grupy Akrobatycznej „Żelazny”, zespołu „Polskie Legendy Lotnictwa”, który tworzą: Artur Kielak na XA-41 i Jerzy Leń na TS-11. Prawdziwą perełką był pokaz zrzutu „bomby wodnej” w pozorowanej akcji gaśniczej przez PZL M 18 Dromader i lądowanie na Wiśle wodnosamolotu Aviat Husky. Na niebie pojawiały się latające repliki samolotów historycznych, spadochroniarze, szybowce, najmniejszy samolot świata Hummel Bird oraz wiatrakowce Xennon.
 70. Szkolny chór nauczycieli Verbi causa wystąpił podczas dni Żuromina w czerwcu 2013 roku.

 71. W okresie wakacyjnym uczniowie Technikum Rolniczego przebywali na praktykach w Dolnej Saksonii. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy szkoły z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, Wielopolskiej Izby Rolniczej, niemieckiego ośrodka szkoleniowego „DEULA” w Nienburgu, Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej. Zajęcia i praktyki odbywały się w szkole w Nienburgu oraz certyfikowanych niemieckich farmerów. Łukasz Szymański i Aneta Ponieważ mieli możliwość nie tylko poznać nowe technologie produkcji rolniczej, ale zwiedzili północne Niemcy.

 72. W finale IV Mazowieckiego Konkursu EKO - ŁOW w Nowym Mieście, III miejsce zajął uczeń klasy trzeciej Technikum Rolniczego w Zielonej Łukasz Szymański. 16.05.2013.
 73. ZAJĘCIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY W ZSP ZIELONA./ 04.04.2013/

  Zajęcia przeprowadziły Pani Małgorzata Rejent i Dorota Osowska z Wojewódzkiego Ośrodka Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Składowskiej – Curie w Warszawie. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w dniu 04.04.2013r. W zajęciach wzięło udział ok. 100 uczniów z klas trzecich LO i klas czwartych Technikum. Podczas zajęć prowadzona była dyskusja między młodzieżą o osobami prowadzącymi zajęcia. Pytania dotyczyły profilaktyki, wykrywania, objawów choroby, metod leczenia, metod samobadania, skuteczności leczenia i wielu innych zagadnień. W ocenie uczniów zajęcia były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim pozwoliły zdobyć wiedzę praktyczną dotyczącą omawianych zagadnień. Za pomoc z zorganizowaniu zajęć dziękujemy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żurominie, zwłaszcza Pani  dyrektor Małgorzacie Cyran i Annie Czaplejewicz.


 74. Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej powołanej przez Samorząd Uczniowski przy ZSP Zielona oraz wyboru władz SU z dnia 08.04.2013r.

  Skład Szkolnej Komisji Wyborczej :

  1. Natalia Szczesiak - przewodnicząca
  2. Aneta Lubomska – zastępca przewodniczącej
  3. Paulina Górka - członek
  4. Milena Sękowska - członek
  5. Ewelina Piotrowska - członek
  6. Magdalena Sieklicka - członek

  Informuje, że w wyborach do samorządu uprawnionych było 480uczniów, udział w wyborach wzięło 223 uczniów, głosów ważnych oddano 220, głosów nieważnych 3.

  W dniu 8 kwietnia 2013 r. ukonstytuował się skład Samorządu Uczniowskiego, podczas którego wybrano:

  1. Przewodniczący- Mateusz Wawszczak

  2. Zastępca przewodniczącego- Karolina Sękowska

  3. Sekretarz- Marek Pruchniewski

  4. Skarbnik- Krzysztof Arent

  5. Kronikarze szkoły- Milena Dobrzyniecka, Julita Kieczmer

  6. Członek samorządu - Radosław Ławicki

  Opiekunem SU została wybrana Pani Bożena Grzybicka.

  Rzecznikiem Praw Ucznia zastała wybrana Pani Natalia Karpińska oraz Pani Anna Gosik.

  Przewodnicząca SKW

  Natalia Szczesiak
   

 75. 27 marca 2013 r. w hali sportowej przy LO w Żurominie rozegrany został I Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o puchar Starosty Żuromińskiego. W turnieju wzięły udział 4 zespoły dziewcząt i 4 zespoły chłopców. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

  Chłopcy:

  1. ZSP Zielona
  2. LO Żuromin
  3. ZS nr 2 Płońsk
  4. LO nr 1 Mława
  Radosław Rochna MVP turnieju
  Zdjęcia ze strony Starostwa Powiatowego w Żurominie
 76. W dniu 22 marca br. o godz. 10:00 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w kategoriach szkół podstawowych, szkól gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło 39 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie.

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  18.05.2012 w SGGW w Warszawie odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. W konkursie wzięło udział 3900 uczniów z całej Polski. W finale I miejsce zajął Łukasz Rutkowski z klasy IV TA w Zielonej. Opiekun – Andrzej Tusiński.
  1. Szeluga Lidia - ZSP Zielona;
  2. Piórkowska Ewelina - LO Bieżuń;
  3. Kapela Michał - LO Bieżuń;
  Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.

  Lidia Szeluga, pierwsza z lewej.
  Zdjęcia ze strony Starostwa Powiatowego w Żurominie.
   
 77. 30.11.2012 Wręczenie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów w Auli Akademii Humanistycznej w Ciechanowie. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły: uczeń klasy III LO Krystian Dąbrowski, uczennica klasy IV TA Monika Bolczak.

  akt1
  akt2

 78. 21-22.11.2012 Próbna matura z „Operonem”
 79. 17.10.2012 Szkolenie dla uczniów klas maturalnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego „Bezpieczna jazda na drodze”
 80. 13.10.2012 Wyjazd do „Opery Novej” w Bydgoszczy na sztukę „Czarodziejski flet”
 81. 3.09.2012 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Uroczysta przysięga uczniów klas pierwszych.
 82. 30.05.2012 Pożegnanie maturzystów wręczenie najlepszym absolwentom dyplomów i nagród
 83. 9.05.2012 Udział nauczycieli i uczniów w Konferencji „Wspólna polityka rolna UE” w Glinojecku
 84. Kwiecień to miesiąc w którym uczniowie biorą udział w akcjach sprzątania świata. Szkolne Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi różnego rodzaju prace ekologiczne mające na celu pogłębić wiedzę i wrażliwość ludzi w sferze dbania o środowisko. We współpracy z Nadleśnictwem Dwukoły zadbano o posprzątanie okolicznych lasów i dróg.
 85. Wyjazd edukacyjny do Olsztyna w dniu 28 marca 2012r. W programie był pobyt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Młodzież wzięła udział w dniach otwartych uczelni, zapoznała się z ofertą edukacyjną, zwiedziła wybrane wydziały, miała możliwość uczestniczenia w zajęciach i warsztatach, podziwiała występy zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych. Kolejny etap to pobyt w planetarium i projekcja multimedialna „Kosmiczy Ekspres”. To wyjątkowy pokaz, możliwy dzięki nowemu cyfrowemu systemowy projekcyjnemu DigitalSky 2, umożliwia on wyświetlanie projekcji astronomicznych w technologii FullDome. Dzięki niemu uczniowie oglądali przepiękne obrazy z życia gwiazd- od ich urodzenia aż do śmierci, podziwiali piękno i różnorodność planet Układu Słonecznego.To nie koniec atrakcji, kolejne zajęci warsztatowe miały miejsce na Zamku Kapitały Warmińskiej. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, poznawali życie i działalność Mikołaja Kopernika na olsztyńskim zamku, nie tylko jako astronoma ale również lekarza, administratora, wojskowego, polityka, duchownego.Na koniec uczta dla duszy, Teatr Stefana Jaracz i sztuka „Zaginiona Czechosłowacja”. To sztukabędąca analizą ludzkiej psychiki, poddanej komunistycznej indoktrynacji, pokazująca siłę i słabości ludzkiej natury, jego śmieszność a czasami podłość, walkę o prawa człowieka, jego wolność i godność.

  akt1
  akt2
  akt3

  Pobyt uczniów z Zielonej w Olsztynie 28 marzec 2012r.

 86. W dniu 21 marca 2012r. w ZSP Zielona miało miejsce XI forum edukacyjne dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponagimnazjalnych mające im pomóc w trafnym wyborze dalszego kierunku kształcenia. Szkoła w Zielonej proponuje w roku 2012/2013 następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym j. angielskim, historią, geografią i wos; Technikum Rolnicze, Technikum Ekonomiczne, Technikum Informatyczne. Do studiowania swoją ofertą zachęcały maturzystów: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, płocka Szkoła Nauk Technicznych Politechniki Warszawskiej, Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Płocku, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu w Ciechanowie, i inne. Uczniowie z Zielonej przygotowali liczne atrakcje kulturalne dla gości. Wystąpił min. zespół akustyczny „ Dwa TI”, teatr ze sztuką „ Dopóki masz wybór”, zespół wokalny itd. Szkołę odwiedziło ok. 1300 uczniów i rodziców.
 87. Styczeń to nie tylko ferie ale również wyjazdy edukacyjne dla młodziezy z pasją. W styczniu dwie grupy uczniów brały udział w szkoleniu "Produkcja biogazu rolniczego - korzyści i zagrożenia", które zostały zorganizowane przez  Krajiwą Izbę Rolniczą we współpracy z Instytutem Zootechniki PIB . W części praktycznej uczniowie poznali funkcjonowanie biogazowni w miejscowości Grzmiąca w woj. zachodniopomorski.
 88. Tegoroczny bal studniówkowy odbył się 14 stycznia 2012 r. w Sali bankietowej „Leśny Dwór” w Myślinie.
 89. Koncert kolęd zespołu nauczycieli z zespołu „Verbi causa” dla mieszkańców Żuromina w dniu 6 stycznia 2012r.
 90. XX Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, 12 grudnia 2011r. w Żuromin.
  I miejsce zajęła Kamila Żurawska z ZSP Zielona, II miejsce zajęła Monika Żulewska z ZSP Zielona.
 91. Powiatowe Forum dla Zdrowia, 1grudnia 2011r. w Bieżuniu. W konkursie plastycznym „ Zagrożenia
  Zdrowia współczesnego człowieka” I miejsce zajęła Monika Kosin z ZSP Zielona, wyróżnienie otrzymał Radosław Rzymowski. W konkursie wiedzy o zdrowiu: II miejsce zajęła Kamila Żurawska, III miejsce zajęła Klaudia Tucholska.
 92. Wyróżnienie dla Izabeli Sosnowskiej w kategorii recytacje, finał  X edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Księga nad  Księgami” – Recytujemy Biblie. Płock 22.11.2011r.

  1
 93. Wyjazd 45 grupy uczniów i 4 nauczycieli do Hanoweru na targi rolne. 17-19.11.2011r. Organizator Andrzej Tusiński, Ireneusz Kramkowski, wyjazd współfinansowany przez firmę DLG AgroFood z Aschborner w Niemczech.

  aktualnosci 4a
  aktualnosci 4b

  aktualnosci 4c
 94. Wyjazd uczniów do Torunia: zwiedzanie ratusza, domu pod gwiazdą, domu
  M. Kopernika, zamku, kościoła św. Jakuba. Multikino -„Listy do M”. Udział młodzieży w interaktywnych grach w ramach światowego tygodnia przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Bankowej. „Gra cashflow” : I miejsce zajęła Agata Bartkowska II TE, II miejsce zajęła Sylwia Przyborowska IV TE, IV miejsce zajął Patryk Jagielski II TE, V miejsce zajęła Ewelina Piotrowska III TE. W grze dotyczącej inwestowania na giełdzie papierów wartościowych „ Zatańcz na parkiecie giełdy” II miejsce zajął Maciej Derybowski II TE, III miejsce zajął Mateusz Wawszczak I LO. Zajęcia odbyły się 16.11.2011r. Organizator Ireneusz Kramkowski, Teresa Piotrowicz, Anna Gosik.
 95. Udział w konkursie „ Z ekonomią na TY” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. III miejsce zajęła uczennica klasy II TE Aleksandra Żujewska,   nagroda:  komputer. 11.2011r.
 96. Samorząd Uczniowski wybrał nową redakcję szkolnego radiowęzła. Od 27.10.2011r. audycje prowadzi   Maciej Derybowski i Patryk Jagielski. Zastąpili oni Kamila Łukaszewskiego i Daniela Święconka.
 97. Wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operetkę „ Księżniczka czardasza”, liczba osób 40, organizator I. Kramkowski, 21.10.2011r.
 98. Próbny alarm przeciwpożarowy w szkole z udziałem Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Udział wzięło 600 uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przeprowadzono przegląd szkoły pod  względem bhp i ppoż. 19.10.2011r
 99. Wyjazd do Płocka na film „Bitwa warszawska. Rok 1920”, zwiedzanie starego miasta, katedry,
  muzeum regionalnego. Udział wzięli uczniowie klas III TI, II TR, IV TE, II LO. Opiekunowie- organizatorzy A. Smolińska, A. Gosik.
 100. Udział chóru nauczycieli „Verbi causa” w przeglądzie zespołów wykonujących muzykę ludową w Płońsku. Zespół zajął III miejsce.

  aktualnosci 11

   
 101. Wyjazd do Konopat na spotkanie z grupą TatankaArt. Uczniowie poznali kulturę i obyczaje Indian Ameryki Północnej, brali udział w  grach i zabawach , uczyli się posługiwać bronią i narzędziami Indian, poznali faunę i florę okolicznych lasów, na koniec miło spędzili czas przy ognisku i pieczonych kiełbaskach. Wyjazd  zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i dyrektora szkoły. Konopaty 24.05.2011r. Opiekunowie B. Grzybicka, I. Kramkowski.

  aktualnosci 12a
  aktualnosci 12b
  aktualnosci 12c
  aktualnosci 12d
 102. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, etap okręgowy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Blok produkcji roślinnej: I miejsce Mateusz Kowalski, II miejsce Wojciech Lemański; blok agrobiznesu: III miejsce Anna Jędrzejewska. W rankingu szkół: I miejsce ZSP Zielona, II miejsce ZS CKP w Karolewie, ZSKŚ i A w Giżycku. Startowało 40 szkół, było 160 uczestników . finał miał miejsce 15.04.2011r.

  aktualnosci 13a
  aktualnosci 13b
 103. Wyjazd na dni otwarte na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 30 kwietnia 2011r. Uczniwie zwiedzali stare miasto, byli na warsztatach historycznych na zamku Kapituły Warmińskiej, planetarium oraz w teatrze. Wyjazd został zorganizowany przez dyrektora i Radę Rodziców.

  aktualnosci 14a
  aktualnosci 14b
 104. Ferie szkolne 14-25.02.2011r. Otwarty turniej tenisa stołowego puchar dyrektora szkoły dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych.
 105. Studniówka klas maturalnych: III LO, IV Technikum w zawodach: ekonomista, informatyk, agrobiznes, rolnik.. Uroczystość odbyła się 29.01.2011 r. w sali bankietowej „ Antałek” w Żurominie.
 106. W dniu 26.01.2011r. odbyło się zebranie z rodzicami, omówiono zmiany w statucie szkoły, wyniki nauczania za I semestr, wyróżnienia dla rodziców, których dzieci osiągnęły średnie, powyżej 4,75 za pierwsze półrocze. Podczas spotkań klasowych przedstawiono realizację programu wychowawczego i programów profilaktycznych szkoły. Rodzice wypełniali również ankiety ewaluacyjne dotyczące pracy szkoły oraz znajomości dokumentów szkolnych.
 107. Od godziny 1000 w dniu 10.XII.2010r. w szkole zorganizowane zostało „FORUM DLA ZDROWIA” pod nazwą „Zdrowie to twój styl”. Obecni byli Starostwo Powiatowe – starosta Janusz Welenc, dyrektor wydziału oświaty Joanna Jucewicz-Murawska i Bożena Jackowska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – dyrektor Agnieszka Cyran i Anna Czaplejewicz, Dyrektor Szkoły Ireneusz Kramkowski, psycholog szkolny Emilia Żelazkiewicz oraz dyrektor LO w Żurominie Danuta Ryszewska. W programie były następujące działania:
  -    prelekcje o zdrowiu,
  -    konkurs plastyczny o zdrowiu,
  -    heppening profilaktyczny uczniów ZSP Zielona,
  -    międzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu,
  -    prelekcje młodych ekologów z ZSP Zielona „Jedz EKO”,
  -    prelekcje uczniów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu żuromińskiego, np.,: pigułka gwałtu
  -    degustacje sałatek „Eko”,
  -    „Śmiech to zdrowie” występy kabaretowe uczniów z Zielonej,
  -    sportowa niespodzianka,
  -    wystawa prac plastycznych o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej,
  -    kącik ciekawej literatury,
  -    porady specjalistów: psychologa, dietetyka, pedagoga,
  -    występ szkolnego chóru.
  W forum wzięło udział około 600 uczniów i nauczycieli ze szkół powiatu żuromińskiego.

  aktualnosci 18a
  aktualnosci 18b
  aktualnosci 18c
 108. W dniu 9.XII.2010r. odbyła się wywiadówka dla rodziców na trzydzieści osiem dni przed wystawieniem ocen semestralnych. Połączona była z informacją o wynikach próbnych egzaminów maturalnych i próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przypomniano przepisy dotyczące przebiegu w/w egzaminów.
 109. Tego samego dna omawiano w szkole próbne matury. Zajęcia odbywały się pod hasłem „Jak osiągnąć sukces”.
 110. Spotkanie z przedstawicielem WKU w Ciechanowie kap. Dominiakiem na temat Narodowych Sił Rezerwowych oraz możliwości studiowania w szkołach i akademikach wojskowych. W zajęciach w dniu 8.XII.2010r. wzięli udział uczniowie z klas maturalnych.
 111. Najlepsi uczniowie szkoły otrzymali z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty stypendia premiera w Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Stypendia otrzymali Krzysztof Baginski kl. III LO oraz uczennica Anna Jędrzejewska z kl. IV TE. Uroczystość odbyła się 7.XI.2010r.
 112. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego w szkole zainstalowano automaty do napojów gorących. Obecnie uczniowie mogą nie tylko w sklepiku szkolnym kupić artykuły szkolne, posiłki zimne i ciepłe, soki i owoce, ale na każdej przerwie napić się ciepłych napojów. Jest to bardzo ważne z tego wzglądu, że większość uczniów dojeżdża do szkoły z miejscowości oddalonych nawet o 40 km. W szkole niektórzy są już od godz. 7.15. są tacy, którzy zostają na zajęciach pozalekcyjnych nawet do godziny 19.00. Od dwóch lat, w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne prawie ze wszystkich przedmiotów (wyrównawcze, przygotowujące do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) oraz muzyczne i sportowe.
 113. Udział uczniów w powiatowym konkursie recytatorskim „Daję słowo” w Żuromińskim Centrum Kultury (23.11.2010). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, II miejsce zajęła Izabela Sosnowska.
 114. Zajęcia edukacyjne z zakresu realizacji programu „Dopóki Masz Wybór”. W warsztatach w dniu 23.11.2010r. wzięło udział 600 uczniów, nauczycieli i rodziców. Całość prowadził Piotr Nagiel, terapeuta, założyciel zespołów muzycznych „KomaX”, grupy „STO%”, duetu „Tu i Teraz”, współpracownik „Radia dla Ciebie”. Tematyka warsztatów obejmowała problematykę profilaktyki narkotykowej, alkoholowej, tytoniowej, dopalaczy oraz przemocy w szkole. Warsztaty trwały 140 min., w przerwach grał duet muzyczny „Tu i Teraz”. Zajęcia przygotowała psycholog Emilia Żelazkiewicz, Natalia Karpińska, dyrektor Ireneusz Kramkowski szkoły we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kuczbork-Osada.

  aktualnosci 25a
  aktualnosci 25b
 115. Przeprowadzona została próbna matura z „Operonem”. W dniach 23-26.XI.2010r. uczniowie pisali próbny egzamin ze wszystkich przedmiotów maturalnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 116. W dniu 16.XI.2010 roku 45 osobowa grupa uczniów przybywała w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na zajęciach kształtujących podstawy przedsiębiorczości i finansów. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli. Uczniowie poznali tajniki funkcjonowania giełd papierów wartościowych, uczyli się pełnić role menadżerów bankowych. Podsumowaniem zajęć seminaryjnych były konkursy z zakresu wiedzy uzyskanej podczas ćwiczeń. Znakomicie spisali się uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli pierwsze miejsce podczas symulacyjnych gier na giełdzie papierów wartościowych. W grze pierwszej „ Rozgrywki Casflow 101”, 1 miejsce zajęła Aneta Bartnicka II LO, 2 miejsce zajął Łukasz Rakoczy II TE, 3 miejsce zajęła Karolina Dąbrowska III LO. W drugiej grze giełdowej „Zatańcz na parkiecie giełdy”, 1 miejsce zajął Maciej Derybowski I TE, 2 miejsce zajął Krzysztof Bojarski III TR. W symulacyjnych grach wzięło udział ponad 100 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
 117. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, przyprowadzony został w dniu 8.XI.2010r. Egzamin był prowadzony we współpracy z CKE w Warszawie zgodnie z zasadami prawa obowiązującymi na egzaminach właściwych.
 118. Próbna matura z matematyki dla klas maturalnych 3.XI.2010r.
 119. Szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych miały miejsce w dniach 22-25.X.2010r. W bloku agrobiznesu wzięło udział 24 uczniów, w bloku produkcji zwierzęcej 6 uczniów, w bloku produkcji roślinnej 14 uczniów, w bloku mechanizacji rolnictwa 15 uczniów z technikum rolniczego, agrobiznesu, ekonomicznego.
 120. W dniu 22.X.2010r. w szkole mijał miejsce turniej w piłkę siatkową jednostek samorządu terytorialnego o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego z udziałem pięciu drużyn reprezentujących Powiatową Straż Pożarną, Starostwo Powiatowe, Gminę Kuczbork, Gminę Bieżuń, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
 121. Udział młodzieży klas licealnych w sesji naukowej „ Społeczeństwo, Kościół katolicki, ruch ludowy w czasie wojny polsko-boszewickiej 1919-1921” w Warszawie. Sesja zorganizowana została przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne (Komisja Biografistyki), Muzeum Niepodległości, Muzeum Kolekcji Jana Pawła II. W programie sesji referaty wygłosili: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (IH PAN), prof. dr hab. Janusz Szczepański (UMCS), prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (USKW), prof. dr hab. Adam Massalski (Senat RP), prof. dr hab. Wiesław Wysocki (USKW), prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel (IH PAN), prof. dr hab.. Wojciech Włodarkiewicz (UPHwS), doc. dr Grzegorz Nowik (USKW), dr Janusz Gmitruk (ZHRL), prof. dr hab. Janusz  Cisek (MWP), i inni wybitni naukowcy zajmujący się historią XX wieku. Uczniowie otrzymali od organizatorów sesji naukowej zestawy najnowszych opracowań naukowych dotyczących omawianego okresu historii oraz zaproszenie na następne spotkania środowisk historyków warszawskich w Muzeum Niepodległości i Muzeum Kolekcji Jana Pawła II. Sesja miała miejsce 20.X.2010r. w sali konferencyjnej Muzeum Kolekcji Jana Pawła II. Opiekunem uczniów był dyrektor Ireneusz Kramkowski.

  aktualnosci 32a
  aktualnosci 32b
 122. Wyjazd nauczycieli do Opery Nowej w Bydgoszczy w dniu 16.10.2010r. na operetkę „Zemsta nietoperza”, zwiedzano również miasto nad Brdą, poznając historię miasta i jego zabytki.
 123. Dzień Edukacji Narodowej w szkole. Nagrody dyrektora szkoły otrzymało 8 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi i administracji.
 124. 70.    Wyjazd delegacji nauczycieli na obchody Dnia Edukacji Narodowej do Domu Polonii w Pułtusku. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał dyrektor szkoły, Medale Edukacji Narodowej otrzymali H. Wrzosek i G. Jagodzińska, złoty medal za wzorową pracę otrzymał W. Przyborowicz, srebrny medal za wzorową pracę otrzymała M. Suchocka / 13.10.2010/.
 125. Wyjazd do Warszawy na obchody 70-lecia patrona szkoły Batalionów Chłopskich. Złożenie wieńca przy pomniku BCh na Powązkach, udział w festynie łowickim w Muzeum Historii Ruchu Ludowego na ulicy Wilanowskiej. W uroczystościach wzięła udział 34 osobowa delegacja Samorządu Uczniowskiego na czele z dyrektorem szkoły.
 126. Udział w obchodach dwudziestolecia Szkoły Podstawowej nr. 2 w Żurominie 30.09.2010r.
 127. Finał powiatowego konkursu z j. angielskiego o Irlandii „ A Irlandia jest taka zielona”. I miejsce Krzysztof Bagiński, III miejsce Piotr Koper. 11.10.2010r. Op. M. Dabrowska.
 128. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem z udziałem Rady Rodziców na boisku szkolnym 1 września 2010r..Powitanie nowych nauczycieli: M. Król, M. Grzybicka, J. Tybulski, Ł, Zieloński.
 129. Uroczyste otwarcie muzeum szkolnego poświęconego „ Polskie drogi do niepodległości” 25.06.2010r.
 130. Zespół taneczny chłopców zajął I miejsce w Konfrontacjach Tanecznych w Żurominie. 9.06.2010r.
 131. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie w SGGW
          w Warszawie. IX miejsce w finale krajowym zajął Łukasz Rutecki z klasy II TA. Op. A. Tusiński.
         14.05.2010.
 132. Trwają przygotowania do otwarcia muzeum szkolnego poświęconego patronowi szkoły i bohaterom północnego Mazowsza. W czasie uroczystości zasadzone zostaną dęby pamięci. Na uroczystość zapraszamy 25.06.2010r. o godzinie 10oo. Wystąpią trzy chóry „ Zielenianki” , „Muzyczne kolibry”,  „ Verbi causa".
 133. W dniach 20, 23, 27.04.2010r. dziewczęta i chłopcy wzięli udział w turniejach piłki nożnej w Bieżuniu i Żurominie.
 134. Poznawanie historii i zabytków Torunia w dniu 16.04.2010r. związane było z pobytem w „Domu Kopernika”, poznaniem jego życie jako przykładu wszechstronności człowieka renesansu, zwiedzano świątynie Torunia jako przykłady gotyckiego budownictwa. Pobyt na ruinach krzyżackiego zamku dał nam również możliwość zapoznania się z życiem na średniowiecznym zamku.  Pobyt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika poświęcony był głównie ze zwiedzaniu muzeum przyrody oraz zapoznaniem się z kierunkami kształcenia. Ostatni etap wycieczki to  uzdrowisko w Ciechocinku, zwiedzanie tężni, parku zdrojowego. Udział wzięło 50 uczniów. Opiekunowie: A. Gosik, A. Bagińska, I. Kramkowski.

  aktualnosci 45
  Po zajęciach na uniwersytecie w Toruniu uczniowie zwiedzali tężnie oraz park na teranie uzdrowiska w Ciechocinku.

   
 135. Wycieczka do Zakopanego. Pobyt w ośrodku wypoczynkowym „Zakopiec” przy ul. Jaszczurkowej 23 w Zakopanem. Poznawanie fauny i flory polskich gór, skocznie narciarskie, wycieczka na Gubałówkę, zwiedzanie cmentarza na Pęksowym Brzysku, ognisko. Termin od 14 do 16.04.2010r., ilość uczniów 30.Opiekunowie A. Smolińska, B. Grzybicka
 136. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na UWM w Olsztynie. Dwie osoby awansowały do finału centralnego: Jędrzejewska Anna i Strach Maria, finał okręgowy odbył się 9.04.2010r.
 137. Pobyt w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim,/ 30.03. 2010r./, zwiedzanie  wybranych wydziałów, prezentacja dorobku artystycznego uczelni /zespoły muzyczne, taneczne, pokazy sztuk walki, udział w seminarium przedmaturalnym/.Zwiedzanie Planetarium Lotów Kosmicznych: seans „Ruchy planet” . Spotkanie z aktorami Teatru im. Stefana Jaracza, dyskusja o technikach stosowanych w pracy aktorskiej po obejrzeniu sztuki pt. „Samobójca”. Udział wzięło 50 uczniów i nauczycieli.

  aktualnosci 48a
  aktualnosci 48b
 138. Wyjazd młodzieży z klas maturalnych do Częstochowy. Udział w seminarium „ W drodze ku wolności”, udział w Mszy Świętej.... Udział  wzięło 110 uczniów i opiekunów.
 139. Wyjazd młodzieży do Warszawy na zaproszenie Kancelarii Sejmu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji na posumowanie konkursu „ Polska bez barier” 2009 w dniu 19.01.2010r., zwiedzanie sejmu, Muzeum Wojska Polskiego.
 140. Wyjazd młodzieży i nauczycieli na podsumowanie rankingu szkół średnich w Warszawie, 14.01.2010r. w auli głównej Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoła została sklasyfikowana na 31 miejscu na Mazowszu: 267 w Polsce wśród najlepszych szkół olimpijskich w Polsce.
 141. Wyjazd 41 uczniów osiągających najlepsze wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz   prowadzących działalność artystyczną, promującą szkołę w środowisku lokalnym na wycieczkę do Torunia w dniu 12.11.2009r. Organizator: dyrektor szkoły, Rada  Rodziców, Samorząd Uczniowski.
          Program wycieczki :
    a/. wyjazd- godz. 800 / od 1030  do 1130 zwiedzanie „starego miasta”/
    b/. orbitarium -godz. 1200
    c/. planetarium godz. 1245
    d/. zwiedzanie -muzeum Mikołaja Kopernika godz. 1330
    e/. seans na makiecie pt. „ Toruń i jego mieszkańcy”- godz.1400
    f/. lekcje muzealne na zamku toruńskim pt „ Życie codzienne rycerzy z zakonu
         krzyżackiego w okresie średniowiecza”- godz. 1445
    g/. czas na posiłek i zakup pamiątek- godz. 1545- 1700
    h/. wyjazd do Zielonej i powrót do domu- godz. 1730 - 1900
   Opiekunowie: I Kramkowski, C. Ossowski, / przedstawiciele szkoły, A. Krzywda- przedstawiciel Rady Rodziców/.
 142. Wyjazd młodzieży na cmentarze przed świętem 1 listopada, porządkowanie
  grobów żołnierzy AK, BCh, NZW, zapalenie zniczy w Kuczborku, Lipowcu, Niedziałkach, Zielonej... Organizatorzy: dyrektor szkoły, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, 26.10.2009r
 143. Dyskoteka szkolna, 22.10.2009r., nadzorujący nauczyciele: E. Mróz, E. Szynkiewicz,N. Karpińska, R. Wronkowski, C. Ossowski- op. SU; organizatorzy ze strony Samorządu Uczniowskiego: G. Rogozińka- przewodnicząca SU, H. Puszcz- zastępca SU, M. Geszczyńaka, M. Toffel, M. Błaszkiewicz; osoby odpowiedzialne za sprzęt muzyczny i oświetlenie; M. Janulewski, C. Śmiechowski, K. Nadratowski
 144. Wyjazd uczniów do Muzeum Romantyzmu w Opinorórze 16.10.2009r., opiekunowie A. Bagińska, I. Siudzińska, M. Rochowicz-Gąsiorowska
 145. Udział szkolnego chóru nauczycieli „ Verbi causa” na uroczystym otwarciu hali sportowej w Bieżuniu w dniu 17.10.2009r
 146. Wyjazd nauczycieli na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie do Opinogóry. Występ szkolnego chóru nauczycieli „ Verbi causa”, dla nagrodzonych pracowników placówek oświatowych z terenu Delegatury MKO w Ciechanowie w dniu 14.10 2009r
 147. Dzień Edukacji Narodowej – 13.10.2009r., miała miejsce uroczysta akademia zorganizowana przezSamorząd Uczniowski, Radę Rodziców, Dyrekcję szkoły. Wręczono nagródy wyróżniającym się pracownikom szkoły.
 148. Rada Pedagogiczna – szkoleniowa- „ Aktywne metody nauczania przedmiotów zawodowych”. Prowadząca: Hanna Feidel z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia w Mławie, 05.10.2009r.
 149. Od 14 września 2009r. prowadzone są zajęcia edukacyjne, wyrównawcze, artystyczne, sportowe, zajęcia przygotowujące do matury, konsultacje przedmiotowe, zgodnie harmonogramem przyjętym przez Radę Pedagogiczną, informacje szczegółowe wywieszone są na drzwiach pracowni przedmiotowych.
 150. Październik to czas sportu szkolnego dla uczniów, nauczycieli i pracowników samorządowych min. „Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiaty Żuromińskiego” z udziałem drużyn ze wszystkich gmin powiatu żuromińskiego/ 2.10.2009r/.
 151. W dniu 25.09. 2009r. zorganizowany został wyjazd na „Agro-Show 2009” w Bednarach koło Poznania. Zwiedzano wystawę maszyn rolniczych, brało udział w pokazach stosowania technologii produkcji.
 152. Występ chóru nauczycielskiego w Bieżuniu z okazji sesji popularno-naukowej z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem z udziałem Starosty Żuromińskiego i pracowników naukowych płockich i warszawskich wyższych uczelni /30.09.2009r./
 153. Zebranie Samorządu Uczniowskiego, spotkanie z dyrektorem I. Kramkowskim, omówienie programu wychowawczego, zasady bezpieczeństwa podczas dojazdu, zajęć lekcyjnych, praktycznej nauki zawodu, zajęć sportowych, planu pracy samorządu, zaplanowanie wycieczki do Torunia/ zajęcia studyjne na zamku toruńskim, planetarium/. Na wycieczkę po dwóch uczniów z klasy, najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska wyznaczyły samorządy klasowe. Wyjazd finansowany ze środków Rady Rodziców przy ich współudziale, 25.09.2009r.
 154. Dyskoteka szkolna, organizator- Samorząd Szkolny, 17.09.2009r.
 155. Występ chóru nauczycielskiego „ Verbi causa” na zakończenie Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Warcabach w Mławie, 30.08.2009r.
 156. W ostatnim tygodniu wakacji miało miejsce zebranie rodziców. Omówiono Statutu Szkoły, Szkolny Systemu Oceniania, Planu Rozwoju Szkoły, organizację roku szkolnego 2009/2010, Program Wychowawczy Szkoły, organizację dojazdów uczniów do szkoły , Programu Bezpieczna Szkoła, plan inwestycji i remontów.-21.08.2009r.
 157. W wakacje 17 nauczycieli Zespołu Szkół w Zielonej przebywało w The Organic Agricultural College w Ronde w Danii. W programie: występy chóru szkolnego nauczycieli „ Verbi causa”, seminarium dotyczące nauczanie przedmiotów zawodowych, prowadzenia praktycznej nauki zawodu, zwiedzanie ferm prowadzonych przez duńskich rolników/ sierpień 2009r./


  aktualnosci 68a
  aktualnosci 68b
 158. W dniu 19.06.2009r. miało miejsce otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy szkole, w uroczystościach udział wzięli min.: Janusz Welenc- Starosta Żuromiński, Radosław Rybicki- Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 159. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym/ zasięg powiatowy/, 3 osoby, 1 miejsce Daniel Krzywda.
 160. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, etap wojewódzki, Nowy Dwór Mazowiecki- 6 uczniów, finał krajowy w Kielcach, 1 osoba Paweł Jabłonowski.
 161. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, finał krajowy, 1 osoba -Paweł Jabłonowski.
 162. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, etap okręgowy w Płocku i Warszawie- udział 2 uczniów, finał krajowy- 1 osoba, Damian Rosiak- finalista olimpiady.
 163. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, etap okręgowy w Olsztynie- udział 11 uczniów, finał krajowy- 1 osoba, Anna Jędrzejewska – laureat olimpiady.
 164. W kwietniu 2009r. miały miejsce wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców .

  Przewodniczącą Rady Rodziców została wybrana Krystyna Rosiak, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego została wybrana Gabriela Rogozińska.

 165. Forum Edukacyjne Szkół Średnich i Wyższych zorganizowane w Zespole SzkółPonadgimnazjalnych w Zielonej przy współudziale Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy w Żurominie w dniu 24.03.2009r. z udziałem 16 szkół wyższych i 6 szkół ponadgimnazjalnych z Zielonej, Bieżunia, Żuromina.
 166. Wyjazd uczniów klas maturalnych do Częstochowy przy współudziale Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej w dniu 20.03.2009r. W programie zwiedzanie Jasnej Góry, Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, Msza Świętaw Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem J.E. księdza biskupa Piotra Libery biskupa płockiego, zwiedzanie zabytków miasta, jego tradycje i historia.
 167. Wyjazd do Warszawy do Teatru Wielkiego na „ Opowieści Hoffmana” dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi / w programie zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starego Miasta, Traktu Królewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego.../. Dokształcanie nauczycieli jest ważnym elementem podnoszenia jakości pracy szkoły.
 168. Kolejna uroczystość to akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałem szkolnych zespołów muzycznych i tanecznych- 9.03. 2009r.
 169. W marcu 2009r. szkolny chóru nauczycieli „ Verbi causa” wystąpił w Domu Kultury w Żurominie w ramach   programu „ Dawnych wspomnień czar” z udziałem Czesława Majewskiego i H. Kunickiej.
 170. W dniu 27.02 2009r. zorganizowano wyjazd edukacyjny młodzieży do Olsztyna. W programie: zwiedzanie zamku biskupów warmińskich w Olsztynie, zajęcia edukacyjne „ Życie i osiągnięcia naukowe Mikołaja Kopernika”, „ Architektura gotycka na podstawie zabytków Olsztyna”, planetarium, prezentacja programu „ Od M. Kopernika do sputnika”. W drugiej części pobyt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: organizacja uczelni, kierunki kształcenia, zasady naboru, spotkanie z dziekanem w/w wydziału, pracownikami naukowymi uniwersytetu, zwiedzanie pracowni i laboratoriów doświadczalnych , ilość uczniów 35, organizator Rada Rodziców, dyrektor szkoły, op. R. Ciasnocha, C. Ossowski.
 171. W okresie ferii zimowych 2009r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej zorganizowane zostały:
  A/. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Organizatorem turnieju jest Pan Rafał Ciasnoch, Andrzej Gosik. Termin 20 stycznia 2009. Liczba uczestników 30 z Bieżunia, Gościszki, Kuczborka, Syberii, Zielonej, Żuromina. Zwyciężyli: w szkołach ponadgimnazjalnych, Małgorzata Małkowska ZSP Zielona, Damian Banaś ZSP Zielona; w kategorii gimnazjów: Natalia Szymańska -ZS nr.2 Żuromin, Hubert Dobrzyński- Gimnazjum Kuczbork.
  B/. Otwarte zajęcia warsztatowe z zakresu grafiki komputerowej. Organizatorem zajęć był Daniel Reinholz. Zajęcia zakończone zostały konkursem na najlepszy plakat promujący szkołę. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrektora wręczone zostały na zakończenie warsztatów. Termin 20 stycznia 2009, godz. 900.
  C/. Warsztaty informatyczne z zakresu realizacji audycji radiowych z udziałem technik komputerowych. Organizator Robert Wronkowski. Termin realizacji 20-21 styczeń 2009r. godz. 900. Zajęcia prowadzone we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu w ramach konkursu „ Szkolne Radio na Tropie Funduszy Europejskich”.

  D/. Zimowe spotkanie z poezją Z. Herberta, C. Miłosza, W. Szymborskiej.

  W drugim tygodniu prowadzono zajęcia fakultatywne „ Co o maturze z języka polskiego wiedzieć powinien zdający?”. Organizator Anna Bagińska.

  E/. Zajęcia fakultatywne z j. niemieckiego przygotowujące do matury prowadziła Mirla Rzymowska oraz Bożena Grzybicka.

  F/. Piłka siatkowa dziewcząt. Organizator Anita Durzyńska
 172. W styczniu 2009r. prowadzono akcję „ Szkolny Dzień Jabłka”, była to promocja zasad zdrowego żywienia w szkole, młodzież otrzymała min. ok. 100 kg jabłek ze szkolnego sadu, prowadzono zajęcia w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie.
 173. Akcja Samorządu Uczniowskiego i Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,„ Godnie spędzić Boże Narodzenie”, przygotowano i wręczono paczki świąteczne dla rodzin 45 uczniów szkoły będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, szkolni koordynatorzy akcji : I. Kramkowski, H. Puszcz, C. Ossowski, M. Rzymowska.
 174. Turniej Kulturalny Klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej , termin 6.12.2009r. Pierwsze miejsce zajęła klasa IV Technikum Rolniczego. Nagrodą jest wyjazd do Olsztyna /zwiedzanie starego miasta i zajęcia dydaktyczne w planetarium/, nagrodę ufundowała Rada Rodziców i PKS w Żurominie/. Wyjazd luty 2009.
 175. Konkurs KLIM@T W SIECI, Fundacja Ośrodka Edukacji w Warszawie, Aleksandra Ksielewska, Hubert Kisielewska, laureaci konkursu, Warszawa, 8 grudnia 2008r.
 176. Kurs dla rolników z terenu powiatu żuromińskiego i uczniów ZSP Zielona „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, termin 8-9.12.2008r., liczba uczestników 100, organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowiecka Izba Rolnicza, ZSP Zielona- I. Kramkowski, A. Tusiński.
 177. Warsztaty dla nauczycieli, „Giełdowa Akademia Przedsiębiorczości”, „ Fundusze inwestycyjne”, 2.12.2008r., Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, udział Anna Gosik, Teresa Piotrowicz.
 178. Jesienne Spotkania z Poezją i Prozą „Rok Zbigniewa Herberta”, dwa trzecie miejsca: Karolina Dąbrowska, Maria Strach, wyróżnienia: Krzysztof Bagiński, Kinga Kowalska, opiekun W. Rutkowska, I. Siudzińska, 2.11.2008r.
 179. Konkurs „Młodość wolna od papierosa”, 27.11.2008, organizator Starostwo Powiatowe, PSS-E w Żurominie, opiekun, I. Kramkowski, dwa pierwsze miejsca: Aleksandra Kisielewska, Norbert Kisielewski.
 180. Próbna matura, 26-28.11 2008, j. polski, j. obce, przedmiot dodatkowy, organizator wydawnictwo „Operon”, I. Kramkowski, H. Wrzosek
 181. Zajęcia z historii, tematyka: „ PRL- państwo totalitarne?”, „Prześladowani i aparat przymusu 1944-1989”, IPN, Biuro Edukacji Publicznej- koordynator W. Młynarczyk, koordynator szkolny I. Kramkowski, planowany termin zajęć styczeń 2009.
 182. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Odział Poświętne w Płońsku, seminarium z okazji 85 rocznicy powstania z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział uczniów i nauczycieli, organizator wyjazdu I. Kramkowski.
 183. Szkolenia : pozyskiwanie funduszy unijnych w rolnictwie, 8-9.12. 2008r., organizator : Mazowiecka Izba Rolnicza w Warszawie, przedstawiciel A. Witkowski, liczba uczestników 100, w tym 50 uczniów ZSP Zielona, organizatorzy z ramienia szkoły I. Kramkowski, A. Tusiński.
 184. Próbna matura 26.11.2008, organizator wydawnictwo „ Operon”, I. Kramkowski, H. Wrzosek, klasy maturalne.
 185. Akcja oddawania krwi dla chorych do Banku Krwi, organizator: I. Kramkowski, R. Ciasnocha, liczba uczniów 15, Sierpc.
 186. Profesjonalizacja Wojsk Lądowych, wyjazd do 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. J. Piłsudskiego, zwiedzanie muzeum romantyzmu w Opinogórze, organizator I. Kramkowski, R. Wronkowski, A. Smolińska, H. Wrzosek, liczba uczniów 38, Ciechanów 21.11.2008r.
 187. Wyjazd na kurs z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, programy unijne dla młodzieży, Warszawa 19.11.2008, organizator: I. Kramkowski, R. Wronkowski, liczba uczniów 4. Biorą udział w konkursie na realizację audycji radiowej o tematyce jak wyżej.
 188. Wyjazd młodzieży na zajęcia dydaktyczne do Wyższej Szkoły Bankowości w Toruniu, tematyka: zakładanie przedsiębiorstw, funkcjonowanie giełd papierów wartościowych, komunikacja interpersonalna. Zwiedzanie zabytków Torunia/ zakon franciszkanów, kościół NMP, kościół św. Janów, Dom Kopernika, ratusz staromiejski, zamek krzyżacki, zajęcia studyjne: „życie rycerzy zakonnych”, organizator: I. Kramkowski, T. Piotrowicz, A. Gosik, liczba uczniów 41.
 189. Wyjazd uczniów do Muzeum Techniki, na Zamek Królewski w Warszawie, 40 osób, organizatorzy : M. Rzymowska, M. Dąbrowska, 14.11.2008r.
 190. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prowadzący Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, st. sierż. P. Kukowski, A. Piotrowski, 5.11.2008r.Udział wzięło 53 uczniów klas maturalnych.
 191. Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych- Mazowieckie Samorządowe Centrum Nauczycieli, 15 osób, szkolący Pan J. Szypulski, 4-5.11.2008r.
 192. Mistrzostwa Mazowsza LZS w Teresinie 04.11.2008r. 1 miejsce dziewczęta.
 193. Spotkanie uczniów z Piotrem Małachowskim, wicemistrzem olimpijskim z Pekinu 20.10.2008r.
 194. Zaburzenia wychowawcze wśród młodzieży- etiologia, diagnoza, profilaktyka, zajęcia dla nauczycieli zorganizowane przez „Fundację Pedagium”, prowadzącyprof. Mariusz Jędraszko.
 195. Uroczystości 35-lecia szkoły z udziałem Katarzyny Góralskiej wicekuratora z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Janusza Welenca Starosty Powiatu Żuromińskiego, Dariusz Kaczanowskiego i Mirosława Koźlakiewicza –posłów na Sejm RP, Clausa Ebe Junkersa z zaprzyjaźnionej szkoły ekologicznej w Danii w programie artystycznym wystąpili, min.: chór szkolny, chór nauczycieli, szkolny zespół rockowy, cygański zespół „Roma” z Włocławka, zespół pieśni ludowych „Pokolenia” z Uzdowa, SunFlawers z Żuromona, TatankaArt z Żuromina/ 26.09.2008r. itd. W uroczystościach wzięło udział około 1000 uczniów, zaproszonych gości i absolwentów szkoły (Zdjęcia w galerii).Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.