Przetargi i zapytania

Muzyka i taniec w historii szkoły

Uchwała o powstaniu średniej szkoły rolniczej w Zielonej została podjęta 11 lutego 1965 roku w Departamencie Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Decyzja była odpowiedzią na wniosek Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie w sprawie uzupełniania i poprawiania sieci średnich szkół rolniczych na Mazowszu.

Jakie argumenty przemawiały za tym, by właśnie w powiecie żuromińskim zbudować średnią szkołę rolnicza ?

        W szkolnej kronice możemy przeczytać … „Żuromin jest powiatem wybitnie rolniczym (81,8% ludności żyje z rolnictwa; 86,2% wszystkich zatrudnionych pracuje w rolnictwie). Poziom produkcji rolnej na bardzo niskim poziomie. Utworzenie średniej szkoły rolniczej sprawi, iż rolnictwo żuromińskie przekształci się w nowoczesne i wydajne”…

        Poza tym w połowie lat 60 – tych w powiecie żuromińskim było 2703 młodych ludzi w wieku od 14 do 18 lat. Tylko ich część (ok. 1000) miało możliwość kształcenia się w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żurominie.

        Z nowej szkoły rolniczej miała korzyści również młodzież z powiatów: ostrołęckiego, sierpeckiego, makowskiego, mławskiego, przasnyskiego, sokołowskiego, ostrołęckiego oraz Ostrowi Mazowieckiej. Z tego m.in. powodu wybudowano obok szkoły duży internat

 i warsztaty. O tym, że Technikum Rolnicze zostało zlokalizowane w Zielonej zadecydowały następujące czynniki:

            Zielona leży w odległości 5 km od siedziby powiatu, przy głównym szlaku komunikacyjnym Żuromin – Mława, Żuromin – Działdowo (częste kursy PKS)

            Wieś jest duża, zelektryfikowana (leży na powierzchni 1203, 17 ha; liczba ludności 1802); posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków, itd.

            W 1966 roku przy szkole podstawowej utworzona została Zasadnicza Szkoła Rolnicza jako zalążek przyszłej szkoły średniej.

            Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w murach nowo wybudowanej szkoły odbyła się 3 września 1973 roku. Naukę w szkole rozpoczęło około 300 uczniów zorganizowanych w dwie klasy pierwsze i drugie Zasadniczej Szkoły Rolniczej oraz cztery klasy pierwsze 3 – letniego Technikum Rolniczego.

            Pierwszym dyrektorem nowo powstałej szkoły został mianowany mgr inż. Franciszek Lipert. 

        Uroczystość otwarcia szkoły uświetniła Orkiestra Włościańska im. Namysłowskich z Lublina. Od 1975 roku w Zielonej utworzono Technikum Rachunkowości Rolnej. W następnych latach w ramach Zespołu Szkół Rolniczych Kształcono młodzież w: 5 – letnim Technikum Rolniczym, Liceum Ekonomicznym, Zaocznym Technikum Rolniczym. W ramach zespołu działało więc pięć szkół.

        Rok 1977 przyniósł zmiany organizacyjne. W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Technikum Rolnicze 3 – letnie, Technikum Rachunkowości Rolnej 3 – letnie, Technikum Rachunkowości Rolnej 4 – letnie, Technikum Rolnicze 3 – letnie zaoczne.

        W roku 1978 szkoła utworzyła swoje filie w Turzy Małej, Bieżuniu, Raczynach, Lutocinie. Powstaje również Technikum Rolnicze 5 – letnie.

        Od 6 września 1979 roku dyrektorem szkoły został mgr Szczepan Leszczyński.

 W jedenastą rocznicę powstania szkoły 9 maja 1984 roku, Zespół Szkół Rolniczych otrzymał imię Batalionów Chłopskich. Miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru, udekorowanego medalem „Za zasługi dla województwa ciechanowskiego” oraz „Za zasługi dla ZBOWiD – u”.

        Następnie grupa żołnierzy BCH przekazała opiekunowi Szkolnej Izby Pamięci Narodowej, mgr Ireneuszowi Kramkowskiemu urnę z ziemią z miejsc walk i kaźni Polaków podczas okupacji hitlerowskiej na północnym Mazowszu.

        Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Tekst przysięgi odczytała i uroczystość poprowadziła mgr Wanda Welenc Rutkowska. Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na szkolnym holu, poświęconej poległym żołnierzom BCH. Na czele żołnierzy BCH stał płk: Jan Nowak, dowódca okręgu lwowsko – przemyskiego.

        Dalsze uroczystości obejmowały zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Ekspozycja przygotowana przez mgr Ireneusza Kramkowskiego obejmowała:

*       „Historię podokręgu „Wkra” Batalionów Chłopskich”

*       „Historia kultury materialnej północnego Mazowsza XIX – XX wieku”

*       „Bataliony Chłopskie – ludowe wojsko” – fragment ekspozycji z Muzeum Ruchu Ludowego Warszawie,

*       „Historia ziemi mławskiej i żuromińskiej w dokumentach”  .

            Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w 1988 roku. Z dniem 1 września do Zespołu Szkół Rolniczych włączone zostały: Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Bogurzynie , filie w Radzanowie i Siemiątkowie. Utworzono Liceum Ekonomiczne, przestały funkcjonować Technikum Rachunkowości rolnej. Zasadnicza Szkoła Rolnicza miała filie w: Bieżuniu, Lipowcu, Lutocinie, Radzanowie, Siemiątkowie.

            Od 1 września 1997 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powołane do życia zostało Liceum Agrobiznesu a rok później Liceum Techniczne.

            Duże zmiany miały miejsce w 2002 roku. Zespół Szkół Rolniczych w Zielonej, na mocy Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazialnych.

Młodzież od 2 września 2002 roku kształciła się w następujących szkołach:

1.           Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie

2.           Liceum Profilowane Zarządzania Informacją 3 – letnie

3.           Liceum Profilowane Ekonomiczno – Administracyjne 3 – letnie

4.           Technikum Agrobiznesu 4 – letnie

5.           Liceum Agrobiznesu 5 – letnie

6.           Liceum Ekonomiczne 5 – letnie

7.           Liceum Techniczne 4 – letnie

8.           Technikum Rolnicze 5 – letnie

9.           Technikum Rolnicze 3 – letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

10.       Zasadnicza Szkoła Rolnicza

 

            W dniu 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora powierzone zostało mgr Ireneuszowi Kramkowskiemu, nauczycielowi historii, wiedzy o społeczeństwie i zarządzania.

Liczba absolwentów szkoły w latach 1973 – 2009 wyniosła 3189. Świadectwa dojrzałości otrzymało 2256 uczniów. Liczba absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Mechanizacji Rolnictwa wynosi 1432. Technikum Rolnicze – zaoczne ukończyło 309 uczniów.

            Wg. danych posiadanych przez szkołę, wielu absolwentów szkoły wybrało karierę naukową. Na przykład na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim pracują:

 1. dr hab. Jarek Olszewski, pełni funkcję dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska

     i Rolnictwa, zajmuje  diagnostyką molekularną i patofizjologią roślin.

 1. dr hab. Mariusz Stolarski na tym samym wydziale zajmuje się agroenergetyką produkcji i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 2. dr hab. Marzena Olszewska zajmująca się łąkarstwem.

 

Duża grupa absolwentów to wzorowi rolnicy, wielokrotnie nagradzanych przez władze samorządowe i państwowe. Można zaliczyć do nich min. następujące osoby:

 1. Karolewski Tomasz                           Chamsk
 2. Figurski Sławomir                             Chamsk
 3. Sękowski Wojciech i Jolanta             Kuczbork
 4. Ługowski Paweł                                Wilewo
 5. Rynkowski Zdzisław                         Bagienice Duże
 6. Gurgoń Robert                                  Bagienice Duże
 7. Markowski Robert                             Kipichy
 8. Bartkowski Tomasz                           Mostowo
 9. Góralski Piotr                                    Chrapoń
 10. Kamiński Mariusz                              Felcyn
 11. Wąsiewski Ireneusz i Beata               Chodubka
 12. Szatkowski Mariusz                          Przeradz
 13. Piotrowski Wojciech                         Żuromin / pszczelarstwo/

 

Wśród działaczy samorządu wojewódzkiego można wyróżnić: Radosława Rybickiego – dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Oficerem wojska polskiego został m.in. płk Andrzej Perzyna.

 

Kapłanami i siostrami zakonnymi zostali następujący absolwenci:

 1. Oprawa Robert
 2. Kruszyński Wojciech
 3. Bogusława Kos
 4. Piętkiewicz Marek
 5. Gorgon Krzystof
 6. Ilkiewicz Maciek
 7. Gołębiewski Zbigniew

 

Poeci i pisarze to m.in. :

 1. Cezary Dobies
 2. Agata Murawska

 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielu absolwentów wyjechało do pracy za granicę do Hiszpanii, Holandii, Irlandii Pł, Norwegii, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.