Przetargi i zapytania

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich, ul. 1 Maja 8C, Zielona, 09-310 Kuczbork-Osada, nr tel. 23 657 90 14

 

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 • promocji szkoły,
 • udziału w konkursach,
 • organizacji wycieczek,
 • ubezpieczenia,
 • działań opiekuńczych i pomocy materialnej,
 • opieki medycznej,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenia nauczania indywidualnego,
 • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 • korzystania z dziennika elektronicznego,
 • kontaktów nauczyciel-rodzic,
 • rekrutacji do szkoły

4. Odbiorcami Pani/Pana i dziecka danych osobowych są:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor,
 • sekretarz,
 • pracownicy administracji szkolnej,
 • pielęgniarka,
 • nauczyciele,
 • pedagog, psycholog
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • podmioty, jakim dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania,
 • oraz uprawnione organy publiczne;

5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (m. in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w naszej placówce.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (m. in. ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.