Przetargi i zapytania

Mazowiecki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

 

Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie 2015/2016 „Ograniczenie zachowań aspołecznych i przemocy w szkole – wyeliminowanie agresji słownej”

 

Program „Szkoły promującej zdrowie” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
- program na lata 2012-2015

 

Plan pracy 2013 - 2014
Priorytet : walka z nałogami – nikotynizm „Szkoła wolna od dymu papierosowego”

 

Plan pracy 2014 - 2016
Priorytet 2014/2015: PRZECIĄŻENIE PRACĄ SZKOLNĄ I STRES W SZKOLE
Priorytet 2015/2016: WYSTĘPOWANIE PRZEMOCY I ZACHOWAŃ ASPOŁECZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW – AGRESJA SŁOWNA

 

HISTORIA PROGRAMU

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r. Rozpoczął się od projektu pilotażowego, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program rozwijał się najpierw w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a od 1 stycznia 2008r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE. Polska została członkiem tej sieci jako jeden z pierwszych ośmiu krajów.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promujaca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi,
 • tworzeniu zdrowego środowiska.

STANDARDY

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.;
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej ( w tym rodziców ) i społeczności lokalnej,                 
  • skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności.                        
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

 

REALIZACJA PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Spotkanie z uczniami w ramach Kampani Białych Serc - 30.X.2017

Spotkanie z Rodzicami w ramach Kampani Białych Serc - 6.XI.2017

Przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych - 16.XI.2017

 


PREZENTACJE


Realizacja programu szkoły promującej zdrowie 2014 - 2015

Realizacja programu szkoły promującej zdrowie 2013 - 2014

Realizacja programu szkoły promującej zdrowie 2010 - 2013

Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle prawa oświatowego

Rada pedagogiczna szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole

Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa

Stres

Alkohol to podstępny wróg

Forum Zdrowia 2015

Przemoc i agresja równieśnicza

„Przygotowanie do sytuacji zagrożeń słownych w Internecie”

Agresja w szkole konferencja szkoleniowa

Przemoc i agresja

Zjawisko obniżonego nastroju młodzieży i coraz częstszych prób popełniania przez nich samobójstw - praca konkursowa uczniów Gimnazjum w Zieluniu (rok 2015)

STOP HCV - WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

Zdrowe odżywianie a ideał herosa

 

STRONY WWW


dyzurnet.pl
Stop cybeprzemocy!
Baw się w sieci bezpiecznie
Sieciaki.pl - poznaj bezpieczny Internet
Chroń dziecko. Ochrona i kontrola w Internecie
helpline.org.pl - Dbamy o bezpieczeństwo młodych użytkowników nowych technologii
Fundacja Dzieci Niczyje
Zły dotyk

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE


Zły dotyk
Baw się w sieci bezpiecznie
Stop cybeprzemocy - film edukacyjny


INSTYTUCJE


Ośrodek terapii Działdowo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.