Przetargi i zapytania

Izba Pamięci Narodowej

W czasach, gdy likwiduje się domy kultury, muzea, kina, teatry, galerie, orkiestry, zespoły artystyczne,  szkolne Izby Pamięci Narodowej/ muzea / w wielu miejscowościach, lśnią jak perełki. Przeszłość jest przecież jak fundament. O tym, jaka będzie przyszłość decyduje dzień dzisiejszy, dlatego w naszej szkole z wielką troską dba się o zachowanie w „małej ojczyźnie” wartości i tradycji wynikających z regionalizmu. W szkolnym programie wychowawczym można przeczytać, że jednym z zadań szkoły jest – „budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, jako jednego z wielu pełnoprawnych elementów wielkiego uniwersum kultury człowieka. Pielęgnowanie dziedzictwa i wzmacnianie własnej tożsamości i niezależności kulturowej” - Ten program jest realizowany !

            Organizatorem i opiekunem szkolnego muzeum  jest mgr Ireneusz Kramkowski, który wspólnie z młodzieżą nie tylko zbiera, konserwuje, kataloguje zabytki minionych dni, ale uczy nas szacunku do naszej historii, poczucia dumy z tego, że tu się urodziliśmy, wychowaliśmy, z tego, że na tej ziemi pracowali, o tą ziemię walczyli nasi przodkowie.

            Ekspozycja przedstawia losy północnego Mazowsza na tle losów narodu polskiego w latach 1939 – 1989. Od chwili agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, aż do chwili pierwszych demokratycznych wyborów w 1989 roku.

Centralną częścią ekspozycji poświęconej patronowi jest sztandar szkoły. Ma barwę zieloną, w środku płonie biało – czerwonym płomieniem kaganek, wokół niego złotymi literami wyszyty napis „Zespół Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich”.

            Pod gablotą ze sztandarem urna z ziemią z miejsc walki i męczeństwa żołnierzy chłopskiego wojska na Północnym Mazowszu. Po obu stronach urny niczym „wieczne znicze” stoją najcenniejsze szkolne puchary zdobyte przez młodzież na olimpiadach, konkursach, zawodach. Obok duża ekspozycja poświęcona Batalionom Chłopskim, a szczególnie podokręgowi „Wkra”. Można tam wyczytać, że BCH podlegały pod Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego „Roch”. Na czele chłopskiej formacji stał płk Franciszek Kamiński ps. „Zenon Trawiński”. Stronnictwo Ludowe i wszystkie jemu podległe organizacje i struktury podlegały pod rząd emigracyjny w Londynie. Nawiązywało więc do najpiękniejszych narodowych i niepodległościowych tradycji.

            Dalej na tabliczce czytamy: Obszar północnego Mazowsza wchodził w skład Okręgu Warszawskiego – podokręg „Wkra”. Pierwszym komendantem podokręgu „Wkra” został Antoni Załęski ps. „Torf”. Zajmował on również funkcję przewoźniczego Kierownictwa „Roch”. Następco jego był Komendant BCH podokręgu „Wkra” Mieczysław Kazimierowicz ps. „Mars”.

            Północne Mazowsze to teren, na którym działało wielu wybitnych żołnierzy Podziemnej Polski, ich fotografie znajdujemy na tablicy. Pod każdą z fotek znajduje się krótka nota biograficzna.

Na szczególną uwagę zasługują:

 1. Kowalski Jan ps. „Wierzba” – pochodził z Bojanowa. Przewodniczący kierownictwa „Roch” podokręgu „Wkra”, aresztowany w 1943 r. koło Modlina. Więziony m. in. w Oświęcimiu, Mathausen – Gusen, gdzie został zamordowany.
 2. Kuligowski Kazimierz ps. „Ful” pochodził ze wsi Ługi, pełnił funkcje szefa propagandy i informacji w komendzie podokręgu „Wkra”. Był komendantem obwodu sierpeckiego. Uczestniczył w bardzo wielu akcjach zbrojnych m.in. w Bieżuniu i w Myślinie. Pomagał przy drukowaniu elementarza Tulskiego dla północnej części Mazowsza.
 3. Byber Stanisław ps. „Wrzos” z Żuromina
 4. Cechowski Stefan ps. „Piła” z Chojnowa
 5. Kędzirski Józef ps. „Wicher” z Osowy
 6. Kuligowski Tadeusz ps. „Cham”, „Prusak” z Ług
 7. Mendel Józef ps. „Strong” z Kuczborka
 8. Nowakowski Franciszek ps. „Wrzos” z Zielonej
 9. Nadratowski Ignacy ps. „Pantera” z Wygody
 10. Nadratowski Wacław ps. „Wilk” z Wygody
 11. Nadratowski Józef ps. „Kos” z Wygody
 12. Nadratowska Zofia ps. „Malwa” z Wygody
 13. Bonkowska Anna ps. Jarzębina” z Gościszki
 14. Płocharski Jan ps. „Kupek” z Krzywek Bratek
 15. Potrzuski Stanisław ps. „Leonidas” z Krzywek Bratek
 16. Potorski Klemens ps. „Gawron” z Zielonej
 17. Sztramski Czesław ps. „Mróz” z Zielonej

Jest ich wielu, można wymienić ich nazwiska, podać noty biograficzne, ale lepiej odwiedzić naszą Izbę Pamięci i zobaczyć na miejscu.

            Na uwagę zasługują liczne dokumenty, odznaczenia, ordery, zabytki kultury materialnej, starodruki, pamiątkowe tablice, rzeźby, będące własnością szkolnego muzeum lub będące własnością prywatną a udostępnione na wystawy okolicznościowe przez zaprzyjaźnione ze szkołą osoby.

            Ekspozycja przedstawia też ostatnich partyzantów północnego Mazowsza oraz Wacława Grabowskiego „Puszczyka”, który zginął wraz ze swoimi żołnierzami z ROAK-NZW pod Niedziałkami 5 lipca 1953r.

Całość ekspozycji zamykają plakaty wydarzeń 1956, 1970, 1980, 1981 roku.

W muzeum znajdują się też obrazy namalowane przez uczniów oraz rodziców: Huberta Kisielewskiego i Marię Koper.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.