Przetargi i zapytania

Projekt „ Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie oraz Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej. Realizacja zadania w ZSP – Technikum Zielona.

 

Formularze zgłoszeniowe i załączniki do formularza:

 1. REGULAMIN NABORU
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 3. DEKLARACJA UCZESNICTWA W PROJEKCIE
 4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Zapytania ofertowe i wyniki:

 1. Zapytanie ofertowe - Koordynaror projektu
 2. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
 3. Zapytanie ofertowe - wykonanie wstępnych badań profilaktycznych i lekarskich - 25-05-2017r.
 4. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - wykonanie wstępnych badań profilaktycznych i lekarskich - 02-06-2017r. - wykonanie wstępnych badań profilaktycznych i lekarskich - 02-06-2017r.

Wyniki realizacji:

 1. Prezentacja z realizacji projektu "Wachlarz kompetencji zawodowych"w ZSP Zielona
 2. Sprawozdanie z realizacji projektu

 

Dokumenty dotyczące realizacji stażu:

 1. Sprawozdanie - dzienniczek stażu
 2. Lista obecności

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.