Przetargi i zapytania

TERMINARZ

CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ZIELONEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

 1. od 8 maja od godz. 1000 do 19 maja do godz. 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. 16 czerwca od godz. 1000 do 19 czerwca do godz. 1600 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
 3. od 23 czerwca od godz. 1200 do 28 czerwca do godz. 1600 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
 4. od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso
 5. 5 lipca do godz.1600 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
 6. od 6 lipca od godz. 1000 do 7 lipca do godz. 1600 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 7. od 6 lipca od godz. 1000 do 14 lipca do godz. 1200 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 8. do 14 lipca do godz. 1600podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 9. do 14 lipca do godz. 1600 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. od 10 sierpnia od godz. 1000 do 14 sierpnia do godz. 1600 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
 3. do 28 sierpnia do godz. 1200 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia przy składaniu wniosku do szkoły wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 4. od 29 sierpnia od godz. 800 do 30 sierpnia do godz. 1600 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 5. do 31 sierpnia do godz. 1600 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 6. do 31 sierpnia do godz. 1600 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejscPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.